Hướng dẫn Lập giấy nộp tiền trên hệ thống Thuế điện tử ETAX
15:54 10/10/2022

Lưu ý: Bài hướng dẫn gồm tất cả 7 bước, Bạn có thể thực hiện xong trong vòng từ 3 đến 5 phút.

Ghi chú: Bạn có thể xem video hướng dẫn tại đây.

Để Lập giấy nộp tiền trên hệ thống Thuế điện tử (eTax), Bạn vui lòng thực hiện theo các bước sau:

Bước 1: Truy cập và đăng nhập vào địa chỉ http://thuedientu.gdt.gov.vn bằng tài khoản quản lý (<MST>-QL) hoặc tài khoản nộp thuế (<MST>-NT).

Ví dụ: Doanh nghiệp có MST là 0100231226-998 thì Tên đăng nhập là 0100231226-998-QL (tài khoản quản lý) hoặc 0100231226-998-NT (tài khoản nộp thuế).

Ghi chú: Nếu cần xem thêm về cách đăng nhập trên eTax, Bạn bấm vào đây.

Bước 2: Tại giao diện Trang chủ, bấm Nộp Thuế (1)

Bước 3: Hệ thống hiển thị giao diện Lập giấy nộp tiền, chọn Ngân hàng (2) sau đó bấm Tiếp tục (3).

Bước 4: Hệ thống hiển thị giao diện hỗ trợ Lập giấy nộp tiền, nhập đầy đủ Thông tin giấy nộp tiền (4), Nội dung các khoản nộp ngân sách (5) sau đó bấm Hoàn thành (6).

Lưu ý: Nếu chưa chắc chắn về Nội dung các khoản nộp ngân sách, Bạn bấm Truy vấn số thuế phải nộp để kiểm tra thông tin.

Bước 5: Hệ thống hiển thị giao diện Chi tiết giấy nộp tiền, Bạn kiểm tra lại các thông tin được hiển thị trên giấy nộp tiền sau đó bấm Ký và nộp (7).

Bước 6: Hệ thống hiển thị cửa sổ nhập Số PIN, Bạn nhập Số PIN (8) sau đó bấm Chấp nhận (9).

 

Bước 7: Thông báo Ký điện tử thành công, bấm OK (10).

Như vậy là Bạn đã hoàn thành việc Lập giấy nộp tiền trên hệ thống Thuế điện tử ETAX.