Hướng dẫn truy cập hệ thống Dịch vụ Thuế điện tử - eTax của Tổng cục Thuế tại địa chỉ https://thuedientu.gdt.gov.vn
16:47 27/09/2022

Từ ngày 10/02/2020, Tổng Cục Thuế dừng hỗ trợ việc Khai thuế điện tử, Nộp thuế điện tử trên các hệ thống https://nhantokhai.gdt.gov.vnhttps://nopthue.gdt.gov.vn để chuyển sang hệ thống mới Dịch vụ Thuế điện tử - eTax tại địa chỉ: http://thuedientu.gdt.gov.vn

Bài viết dưới đây sẽ hướng dẫn Doanh nghiệp (DN) đăng nhập vào hệ thống eTax theo 2 bước sau:

Lưu ý: Người nộp thuế (NNT) có thể sử dụng trình duyệt Internet Explorer và Google Chrome để đăng nhập và thực hiện các chức năng trên hệ thống eTax. Tuy nhiên, nếu sử dụng trình duyệt Google Chrome, NNT cần cài tiện ích mở rộng Esigner tại đây để hỗ trợ việc ký xác thực điện tử bằng Chữ ký số.

Bước 1: NNT thực hiện truy cập vào hệ thống eTax tại địa chỉ http://thuedientu.gdt.gov.vn, chọn phân hệ Doanh nghiệp (1).

Bước 2: NNT điền thông tin Tên đăng nhậpMật khẩu để Đăng nhập (2) theo hướng dẫn sau:

Hướng dẫn đăng nhập tài khoản Quản lý (dùng được cả 2 hệ thống Kê khai và Nộp thuế)

  • Tên đăng nhập: <MST>-QL

Ví dụ: DN có MST là 0100231226-998 thì Tên đăng nhập là 0100231226-998-QL

  • Mật khẩu: Là mật khẩu đăng nhập vào hệ thống Nộp thuế điện tử tại địa chỉ https://nopthue.gdt.gov.vn

Lưu ý: NNT sau khi đăng nhập thành công, ngoài có thể Khai thuế và Nộp thuế còn được sử dụng các dịch vụ khác như: Hoàn thuế, Tra cứu, Quản lý và phân quyền tài khoản, Hỏi đáp.