Hướng dẫn chuyển đổi định dạng file sang xlsx, docx
17:02 27/09/2022

Để chuyển đổi định dạng xls, doc (word 2003) sang xlsx, docx (word 2007 trở lên) bạn vui lòng làm theo các hướng dẫn sau đây:

  • Bước 2: Bạn chọn tệp cần chuyển đổi (2), sau đó bấm Open (3).

  • Bước 3: Bạn bấm  (4) hiển thị danh sách, bạn chọn định dạng cần chuyển đổi (5).

Lưu ý quan trọng:

  • File bạn cần convert là định dạng .xls thì chọn XLSX Microsoft Excel 2007
  • File bạn cần convert là định dạng .doc thì chọn DOCX Microsoft Word 2007

  • Bước 4: Bạn bấm Convert (6). 

  • Bước 5: Hệ thống convert thành công hiển thị tệp dưới định dạng mới. Bạn bấm vào tên tờ khai (7) để thực hiện tải tờ khai về máy.


Như vậy bạn đã thực hiện chuyển đổi định dạng thành công, bạn chọn tệp mới tải ở trên để thực hiện gửi phụ lục.