Hướng dẫn xử lý các lỗi thường gặp với Chữ ký số
14:30 04/05/2024

Trong quá trình sử dụng chữ ký số để ký gửi tờ khai, nộp thuế hoặc thực hiện việc ký hóa đơn điện tử, có thể gặp phải các lỗi dẫn đến không thể gửi được tờ khai, gián đoạn việc nộp tiền thuế hoặc ký phát hành hóa đơn không thành công. Để hiểu rõ hơn về nguyên nhân và cách xử lý các lỗi liên quan đến chữ ký số, Bạn thực hiện theo bảng hướng dẫn dưới đây:

Hướng dẫn xử lý các lỗi thường gặp với chữ ký số

STT

Hệ thống

Tên lỗi

Biểu hiện lỗi

Hình ảnh lỗi

Nguyên nhân và cách xử lý

1

Hệ thống Thuế điện tử (eTax)

“Chứng thư số chưa được đăng ký với cơ quan thuế”

Khi thực hiện ký gửi Giấy nộp tiền/ tờ khai trên trang Thuế điện tử hiển thị thông báo lỗi

“Chứng thư số chưa được đăng ký với Cơ quan Thuế”

Do doanh nghiệp gia hạn chữ ký số, cấp lại chữ ký số mới do mất hoặc hỏng, ... nhưng chưa cập nhật thay đổi chữ ký số mới lên hệ thống thuế điện tử => Bạn cần thực hiện cập nhật thông tin chữ ký số mới lên trang thuế điện tử, xem chi tiết cách cập nhật tại đây

2

Lỗi “Sai mã pin hoặc không tìm thấy thiết bị chứng thư số”

Sau khi nhập mã PIN ký gửi tờ khai trên trang Thuế điện tử, hiện thông báo lỗi “Sai mã PIN hoặc không tìm thấy thiết bị chứng thư số”

Nguyên nhân 1: Do chưa cắm USB Token vào máy => Bạn kiểm tra xem đã cắm USB Token vào máy tính chưa. Nếu chưa cắm thực hiện cắm chữ ký số vào máy tính và thao tác lại, nếu đã cắm chữ ký số USB Token vào máy tính thực hiện rút ra cắm lại và thao tác ký gửi lại tờ khai
Nguyên nhân 2: Do nhập sai mã PIN USB Token =>  Bạn kiểm tra và nhập đúng mã PIN, trường hợp quên mã PIN bạn thực hiện reset mã PIN CKS BkavCA theo hướng dẫn
tại đây
Nguyên nhân 3: Do phần mềm BkavCA Token Manager trên máy bị lỗi, hoặc chưa được cài đặt => Bạn chạy lại phần mềm BkavCA Token Manager bằng cách kích đúp vào biểu tượng hình vân tay màu đỏ
 để mở phần mềm. Trường hợp chưa cài đặt phần mềm, Bạn thực hiện tải và cài đặt phần mềm theo hướng dẫn tại đây

Nguyên nhân 4: Do bộ nhớ đệm của trình duyệt web bị đầy => Bạn thực hiện xóa bớt dữ liệu trình duyệt web bằng cách: Trên trình duyệt Chrome: Chọn dấu “ba chấm”    tại góc phải thanh menu trình duyệt > History (Lịch sử) > Clear browsing data (Xóa dữ liệu web) > All time (Từ trước đến nay) > Clear data (Xóa dữ liệu). Sau khi xóa dữ liệu trình duyệt, Bạn đăng nhập và thực hiện gửi lại tờ khai.

3

Lỗi “Không tìm thấy Chữ ký số hoặc Chữ ký số không đúng”

Khi ký gửi tờ khai, nộp thuế trên trang Thuế điện tử báo lỗi “Không tìm thấy Chữ ký số hoặc chữ ký số không đúng”

Nguyên nhân 1: Do máy tính của bạn chưa cài đặt phần mềm BkavCA Token Manager => Bạn thực hiện tải và cài đặt phần mềm quản lý chữ ký số BkavCA Token Manager tại đây
Nguyên nhân 2: Máy tính của bạn đã cài đặt phần mềm BkavCA Token Manager nhưng không mở lên => Bạn mở lên bằng cách kích đúp vào biểu tượng có vân tay màu đỏ
 trên màn hình Desktop. Trường hợp chưa cài đặt phần mềm, Bạn thực hiện tải và cài đặt phần mềm theo hướng dẫn tại đây

Nguyên nhân 3: Do nhập sai mã PIN CKS USB Token => Bạn kiểm tra và nhập đúng mã PIN, trường hợp quên mã PIN thực hiện reset mã PIN CKS BkavCA theo hướng dẫn tại đây

Nguyên nhân 4: Do bộ nhớ đệm của trình duyệt web bị đầy => Bạn thực hiện xóa bớt dữ liệu trình duyệt web bằng cách: Trên trình duyệt Chrome: Chọn dấu “ba chấm”    tại góc phải thanh menu trình duyệt > History (Lịch sử) > Clear browsing data (Xóa dữ liệu web) > All time (Từ trước đến nay) > Clear data (Xóa dữ liệu). Sau khi xóa dữ liệu trình duyệt, Bạn đăng nhập và thực hiện gửi lại tờ khai.

4

Lỗi “ Chữ ký điện tử không hợp lệ ”

Thực hiện đăng ký Nộp thuế điện tử hiển thị “Chữ ký điện tử không hợp lệ”

Do máy tính của bạn đã cài đặt phần mềm BkavCA Token Manager nhưng không mở lên => Bạn mở lên bằng cách kích đúp vào biểu tượng có vân tay màu đỏ   trên màn hình Desktop. Trường hợp chưa cài đặt phần mềm bạn thực hiện tải và cài đặt phần mềm theo hướng dẫn tại đây

5

Hệ thống Hóa đơn điện tử (Bkav eHoadon)

Lỗi khi ký hóa đơn điện tử “Thông tin mã số thuế không khớp với serial đã đăng ký”

Ký hoá đơn điện tử thành công lên Cơ quan Thuế, Cơ quan Thuế trả về lỗi “Hoá đơn Có mã >> Cấp mã bị lỗi, Lỗi: Thông tin mã số thuế không khớp với serial đăng ký (20037)”

https://www.bkav.com.vn/documents/34207/1848902/image001.png?t=1701748072115

Do doanh nghiệp mới thực hiện gia hạn chữ ký số, cấp lại chữ ký số mới do mất hoặc hỏng, ..., đã cập nhật thay đổi chữ ký số mới lên hệ thống Hóa đơn điện tử Bkav eHoadon nhưng chưa gửi tờ khai thay đổi thông tin lên Cơ quan thuế => Bạn cần gửi tờ khai lên Cơ quan Thuế, xem cách gửi tờ khai tại đây

Sau khi Cơ quan Thuế duyệt tờ khai (trong vòng 1 ngày làm việc không bao gồm Thứ bảy, Chủ nhật) thì Bạn có thể tiếp tục ký phát hành hóa đơn.

6

Hệ thống Hải quan điện tử

Lỗi “Thực hiện không thành công, mã lỗi A0036”

Ký tờ khai Hải Quan báo lỗi “Thực hiện không thành công, mã lỗi A0036”

Nguyên nhân 1: Do chưa chọn đúng số serial chứng thư số đã đăng ký trên hệ thống Hải Quan => Bạn vui lòng kiểm tra và chọn đúng số serial chứng thư số đã đăng ký trên hệ thống Hải Quan, sau đó thực hiện ký gửi lại tờ khai.

Nguyên nhân 2: Do chữ ký số chưa đăng ký trên hệ thống Hải quan => Bạn cần thực hiện đăng ký CKS trên hệ thống Hải quan, xem cách cập nhật chữ ký số tại đây

7

Lỗi “Thực hiện không thành công, mã lỗi A0004”

Ký tờ khai Hải Quan  báo lỗi “Thực hiện không thành công, mã lỗi A0004”

Do nhập sai mật khẩu 4 thông số hải quan đã đăng ký với hệ thống Hải Quan => Bạn kiểm tra lại mật khẩu để thực hiện việc kê khai. Trong trường hợp quên mật khẩu, bạn truy cập trang web: https://www.customs.gov.vn để thực hiện việc đổi lại mật khẩu của User code và đợi qua 24h đêm để tiếp tục việc kê khai.

 

Trên đây là hướng dẫn xử lý các lỗi thường gặp khi sử dụng chữ ký số trên các hệ  thống ký điện tử, Bkav hy vọng với hướng dẫn này Bạn có thực hiện xử lý các vấn đề thành thành công.