Hướng dẫn kiểm tra chứng nhận Code Signing trên phần mềm
16:45 10/10/2022

Lưu ý: Bài hướng dẫn gồm tất cả 5 bước, Bạn có thể thực hiện xong trong vòng từ 1 đến 2 phút.

Code Signing là chứng nhận số dành cho phần mềm đã được ký điện tử bởi tổ chức, cá nhân phát triển phần mềm. Việc ký số lên phần mềm để đảm bảo tính pháp lý và toàn vẹn của sản phẩm.

Để kiểm tra phần mềm có chứng nhận Code Signing hay không, Bạn thực hiện như sau:

Bước 1: Trên file cài đặt phần mềm, Bạn bấm phải chuột, chọn Properties (1).

Bước 2: Trên cửa sổ Properties, nếu phần mềm có chứng nhận Code Signing, Bạn kiểm tra thông tin ký số của đơn vị phát triển phần mềm trong tab Digital Signatures (2).

Phần mềm có Code Signing

Nếu phần mềm không có chứng nhận Code Signing thì sẽ không có tab Digital Signatures tại cửa sổ này.

Phần mềm không có Code Signing

Bước 3:Tại tab Digital Signatures, Bạn bấm vào dòng thông tin ký số trong Signature list (3) sau đó bấm Details (4).

Bước 4: Hiển thị cửa sổ Digital Signature Details, Bạn bấm View Certificate (5).

Bước 5: Hiển thị cửa sổ Certificate, Bạn bấm Details (6) để xem chi tiết thông tin chứng thư số của Code signing.

Như vậy Bạn đã hoàn thành việc kiểm tra chứng nhận Code Signing trên phần mềm.