Dịch vụ cấp dấu thời gian – TSA
Là dịch vụ để gắn thông tin về ngày, tháng, năm và thời gian vào thông điệp dữ liệu
ƯU ĐIỂM
  • Giữ lại được vết thời gian của việc tạo ra và thay đổi dữ liệu
  • Không một ai, kể cả người tạo ra văn bản có thể thay đổi nó, một khi nó đã được đính vào dữ liệu. Tính chống chối bỏ của nó luôn được đảm bảo
  • Ứng dụng được cho nhiều lĩnh vực như: kê khai thuế, kê khai hồ sơ BHXH, phát hành hóa đơn…
TÍNH NĂNG
  • Nguồn thời gian đáp ứng quy chuẩn kỹ thuật và tiêu chuẩn bắt buộc
  • Nguồn thời gian tuân theo các quy định của pháp luật về nguồn thời gian chuẩn quốc gia
MÔ HÌNH TỔNG QUAN