THỎA THUẬN SỬ DỤNG

 

Lưu ý:

Tất cả các thông tin, nhãn hiệu, mẫu logo công ty hoặc sản phẩm, tên thương mại, … trong website này đều thuộc quyền sở hữu của Bkav hoặc được Bên thứ ba cấp phép cho Bkav và được bảo hộ theo quy định của Luật Sở hữu trí tuệ và pháp luật có liên quan. Quý khách vui lòng không sao chép, sửa đổi, phân phối,…. vì mục đích thương mại mà không được sự chấp thuận trước bằng văn bản của Bkav. Mọi trích dẫn vì mục đích khác phải được ghi rõ nguồn Bkav khi sử dụng thông tin từ website này. Website này cũng tham chiếu đến các nguồn thông tin khác, Quý khách chỉ được phép sử dụng những thông tin đó khi có sự đồng ý của các bên liên quan.

A. Chính sách bảo mật

1.   Thông tin Cá nhân/Tổ chức

- Khi Quý khách đặt mua hàng, Chúng tôi có thể yêu cầu Quý khách cung cấp một số thông tin cá nhân như: Họ tên, địa chỉ, số điện thoại, địa chỉ email…

- Khi khai báo thông tin, Quý khách cần đảm bảo mọi thông tin khai báo phải chính xác và hợp pháp, Chúng tôi không chịu mọi trách nhiệm liên quan đến pháp luật của thông tin khai báo.

- Chúng tôi sử dụng các thông tin Quý khách cung cấp để xử lý Đơn đặt hàng, cung cấp bản tin, thông tin về sản phẩm và các thông tin khác theo yêu cầu của Quý khách. Bên cạnh đó, Chúng tôi sẽ sử dụng các thông tin đó để quản lý tài khoản của Quý khách; xác minh và thực hiện giao dịch trực tuyến; cải thiện bố cục, nội dung trang web và điều chỉnh cho phù hợp với người dùng.

2.   ​Bảo mật

- Chúng tôi cam kết chỉ Chúng tôi mới có quyền nắm bắt và sử dụng những thông tin của Quý khách theo các nội dung quy định tại “Chính sách bảo mật” này. Chúng tôi cam kết bảo mật thông tin cá nhân của Quý khách bằng mọi cách thức có thể nhằm bảo vệ thông tin này không bị truy lục, sử dụng hoặc tiết lộ ngoài ý muốn.

- Chúng tôi có thể tiết lộ thông tin cá nhân của Quý khách trong những trường hợp do pháp luật quy định hoặc theo yêu cầu của Tòa án có thẩm quyền.

3.   Cam kết

- Chúng tôi bảo đảm với các Quý khách rằng Chúng tôi sẽ không chủ ý thu thập bất kỳ thông tin cá nhân nào của Quý khách chỉ trừ khi Quý khách tự nguyện thực hiện cung cấp thông tin.

- Khi Quý khách cung cấp thông tin cho Chúng tôi cũng đồng nghĩa với việc Quý khách biết rõ ràng Chúng tôi có dự định khai thác dữ liệu cho mục đích gì và Chúng tôi đã được Quý khách chấp thuận về việc sử dụng những dữ liệu đó.

- Chúng tôi/Quý khách cam kết sử dụng và có trách nhiêm bảo vệ dữ liệu cá nhân của cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan theo nghị định 13/2023/NĐ-CP và pháp luật có liên quan

4.   Thay đổi thông tin cá nhân và Thỏa thuận sử dụng dịch vụ

- Khi có sự thay đổi thông tin Cá nhân/Doanh nghiệp sử dụng Chữ ký số, Quý khách phải báo lại Bkav để được hướng dẫn thủ tục cấp lại.

- Nội dung của “Thỏa thuận sử dụng dịch vụ” này có thể được thay đổi, điều chỉnh mà không cần thông báo trước cho Quý khách để phù hợp với thay đổi của quy định pháp luật và các nhu cầu của Chúng tôi cũng như nhu cầu và sự phản hồi từ Quý khách. Khi thay đổi, điều chỉnh “Thỏa thuận sử dụng dịch vụ”, phiên bản cập nhật sẽ được hiển thị tại Website của Chúng tôi cùng ngày cập nhật để Quý Khách biết lần cập nhật cuối cùng.

5.   Thông tin liên hệ

- Nếu Quý khách có bất kỳ thắc mắc, ý kiến đóng góp, liên hệ hay phản hồi về “Chính sách bảo mật” này, xin vui lòng liên hệ theo địa chỉ email: BkavCA@bkav.com

B. Điều khoản giao dịch

1.   Đối tượng

- Những điều khoản này áp dụng với việc mua đối với tất cả các sản phẩm (bao gồm nhưng không giới hạn phần cứng và/hoặc phần mềm, đường link download, license key, code và Backup CDs) (sau đây gọi là "Sản phẩm") hoặc dịch vụ (sau đây gọi là "Dịch vụ") được nêu trên website này bởi: Công ty Cổ phần Bkav (Chúng tôi) cho Quý khách (Bên mua).

2. Phạm vi và giới hạn sử dụng Sản phẩm/Dịch vụ

- Quý khách sử dụng Sản phẩm/Dịch vụ đúng theo quy định của pháp luật giao dịch điện tử về chữ ký số và dịch vụ chứng thực chữ ký số, không được sử dụng, sao chép bất hợp pháp.

- Bkav cung cấp Sản phẩm/Dịch vụ cho Quý khách sử dụng trong các hoạt động công cộng.

3. Mức độ bảo mật

- Hệ thống phân phối khóa cho Quý khách phải đảm bảo sự toàn vẹn và bảo mật của cặp khoá. Trong trường hợp phân phối khoá thông qua môi trường mạng máy tính thì hệ thống phân phối khoá phải sử dụng các giao thức bảo mật đảm bảo không lộ thông tin trên đường truyền.

- Quý khách có trách nhiệm lưu trữ và sử dụng khóa bí mật của mình một cách an toàn, bí mật trong suốt thời gian chứng thư số của mình có hiệu lực và bị tạm dừng.

4. Điều kiện đảm bảo an toàn cho chữ ký số

- Chữ ký số được tạo ra trong thời gian chứng thư số có hiệu lực và kiểm tra được bằng khóa công khai ghi trên chứng thư số đó.

- Chữ ký số được tạo ra bằng việc sử dụng khóa bí mật tương ứng với khóa công khai ghi trên chứng thư số do Bkav cấp.

- Khóa bí mật chỉ thuộc sự kiểm soát của người ký tại thời điểm ký.

5.   Chào hàng, Đặt hàng, Chấp nhận đơn đặt hàng

- Tất cả các giá cả và mô tả sản phẩm đề cập trên website này không phải là một lời chào hàng và có thể được thu hồi hoặc sửa đổi bất cứ lúc nào trước khi Bkav chấp nhận đơn đặt hàng của Quý khách. Bkav không thể đảm bảo rằng, tất cả các Sản phẩm đều sẵn có song sẽ cố gắng để đảm bảo sẵn sàng cung cấp các Sản phẩm.

- Bkav có thể từ chối đơn đặt hàng của Quý khách mà không phải chịu trách nhiệm gì nếu như không có khả năng đáp ứng. Trong trường hợp này, Bkav hoàn lại khoản thanh toán mà Quý khách đã trả trước cho Sản phẩm (nếu có). Bất cứ đơn đặt hàng nào do Quý khách gửi đến đều là một đề xuất mua Sản phẩm chiếu theo những thỏa thuận này và quyền chấp nhận phụ thuộc vào Bkav. Hợp đồng chữ ký số có hiệu lực kể từ ngày bắt đầu trong Chữ ký số. Quý khách chắc chắn rằng tất cả và bất cứ thông tin nào do Quý khách cung cấp khi đặt hàng đều cập nhật và chính xác để Bkav có thể đáp ứng việc đặt hàng của Quý khách. Quý khách chịu trách nhiệm duy trì và cập nhật thông tin về tài khoản của Quý khách, về sự chính xác, hoàn thiện và bảo vệ các thông tin đó cũng như các mật khẩu an toàn trước những truy cập bất hợp pháp.

6.   Giá cả

- Giá phải trả cho Sản phẩm là các giá có hiệu lực tại thời điểm nhận đơn đặt hàng, trừ khi được thỏa thuận trực tiếp hoặc được đề cập đến trực tiếp. Giá sẽ được cho biết trên website tại  BkavCA.vn/Baogia.pdf, song giá cuối cùng và chính xác trong trường hợp có sự sai khác về giá cả là giá được thể hiện trong tài liệu Chấp nhận đơn/thỏa thuận khác bằng văn bản gửi tới Quý khách.

- Trước khi Chấp nhận đơn đặt hàng của Quý khách, Bkav có quyền ngừng áp dụng giảm giá và/hoặc chỉnh sửa giá cả để xem xét đến sự gia tăng trong chi phí bao gồm (nhưng không giới hạn) chi phí về nguyên vật liệu, về phân phối hàng, gia tăng của các loại thuế, thuế xuất nhập khẩu hoặc các loại thuế khác và sự thay đổi của tỷ giá hối đoái. Lỗi lập trình hoặc lỗi về dữ liệu trên website có thể dẫn tới những sự không chính xác về giá cả. Khi giá cả không chính xác hoặc có chênh lệch so với giá thị trường, Bkav sẽ tôn trọng các đơn đặt hàng, song có thể chỉnh sửa giá cả và chào bán với giá đúng của thị trường.

- Bkav sẽ thông báo tới Quý khách bất cứ sai sót nào trong giá cả trước khi giao hàng. Trong trường hợp Quý khách chọn tiếp tục đặt hàng, tức là Quý khách chấp nhận những điều kiện và giá mới như được thông báo bởi Bkav.

- Bkav có quyền thay đổi thông tin về giá của Sản phẩm bất kỳ lúc nào (Việc thay đổi này sẽ không ảnh hưởng đến giá của Sản phẩm mà Quý khách đã đăng ký và đã thanh toán cho Bkav). Giá (trừ khi được thông báo khác) sẽ được tính bằng loại tiền tệ như trên website đã viết.

7.   Thanh toán

7.1   Các hình thức thanh toán

- Tuỳ từng sản phẩm, chúng tôi sẽ áp dụng linh hoạt các hình thức thanh toán sau đây: Thanh toán khi nhận hàng (COD/Cash On Delivery), Thanh toán chuyển khoản.

7.2  Hướng dẫn chi tiết các hình thức thanh toán

 7.2.1 Thanh toán khi nhận hàng

- Khi muốn mua hàng, Quý khách điền đầy đủ thông tin vào form “Đặt mua” sau đó ấn nút “Đặt mua” hoặc Quý khách có thể chát, gọi điện…cho Bkav.

- Ngay sau khi nhận được yêu cầu đặt hàng, Chúng tôi sẽ gọi điện cho Quý khách để xác nhận thông tin chi tiết Đơn hàng mà Quý khách đã đặt.

- Quý khách sẽ thanh toán giá trị Đơn hàng trực tiếp cho nhân viên giao hàng của Chúng tôi khi nhận được sản phẩm.

 7.2.2  Thanh toán chuyển khoản

- Khi muốn mua hàng, Quý khách điền đầy đủ thông tin vào form “Đặt mua” sau đó ấn nút “Đặt mua” hoặc Quý khách có thể chát, gọi điện…cho Bkav.

- Ngay sau khi nhận được yêu cầu đặt hàng, Chúng tôi sẽ liên hệ cho Quý khách để xác nhận thông tin chi tiết Đơn hàng mà Quý khách đã đặt.

- Quý khách vui lòng chuyển khoản phí dịch vụ tương ứng với gói cước theo thông tin sau:

          Đơn vị nhận tiền: Công ty Cổ phần Bkav

Hoặc: Số tài khoản: 366366886 - Ngân hàng TMCP Á Châu (ACB) - PGD Thái Thịnh - CN Hoàng Cầu - Hà Nội.

Hoặc: Số tài khoản: 8600932888 - NGÂN HÀNG TMCP ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN VIỆT NAM

Lưu ý: Nội dung chuyển tiền cần ghi rõ: <Mã số thuế>_Chuyển tiền <Bkav CA>

- Sau khi chuyển khoản, Quý khách vui lòng cung cấp thông tin thanh toán cho đầu mối trao đổi của Bkav để thông báo về việc thanh toán.

7.3 Thanh toán khi gia hạn sử dụng Sản phẩm/Dịch vụ

- Trước ngày hết thời gian sử dụng của Sản phẩm/Dịch vụ mà Quý khách đã thanh toán, Bkav sẽ gửi Đề nghị thanh toán cho Quý khách, trong Đề nghị thanh toán Bkav sẽ thông báo chi tiết về số tiền sử dụng Sản phẩm/Dịch vụ tiếp theo. Quý khách sẽ thanh toán tiền sử dụng Sản phẩm/Dịch vụ cho Bkav trong vòng 05 ngày kể từ ngày nhận được Đề nghị thanh toán của Bkav. Quá thời hạn trên, nếu Quý khách không thanh toán, Bkav có quyền chấm dứt việc cung cấp Sản phẩm/Dịch vụ với Quý Khách và thu hồi lại Sản phẩm đã cấp.

8. Chuyển phát (giao hàng)

- Chúng tôi có đối tác giao hàng ở tất cả các tỉnh thành trên cả nước. Chính vì vậy, Chúng tôi hoàn toàn chủ động trong việc giao hàng, luôn chuyển phát sản phẩm nhanh chóng với sự tin cậy cao nhất.

- Phạm vi giao hàng: Toàn quốc.

- Địa chỉ giao hàng: Tại địa chỉ của Quý khách

- Chi phí giao hàng: Miễn phí.

(Hàng sau khi đã giao Chúng tôi không tiến hành đổi/trả)

9.  Hỗ trợ kỹ thuật

- Chúng tôi đảm bảo hỗ trợ các vấn đề kỹ thuật liên quan đến việc sử dụng Sản phẩm trong suốt quá trình sử dụng của Quý khách.

- Khi có nhu cầu hỗ trợ, Quý khách có thể liên hệ trực tiếp với bộ phận hỗ trợ kỹ thuật của Bkav theo số điện thoại: 19001854 hoặc gửi thông tin về địa chỉ Email:  BkavCA@bkav.com

- Khi nhận được yêu cầu hỗ trợ từ Quý khách, Chúng tôi sẽ đưa ra phương án xử lý trong vòng 24 giờ.

- Thời gian hỗ trợ kỹ thuật: Hỗ trợ 24/7

10.  Chính sách bảo hành

​- Thiết bị USB Token đi kèm với Dịch vụ do chúng tôi cung cấp sẽ được bảo hành theo các nội dung sau:

10.1  Điều kiện bảo hành:

- Thiết bị bị lỗi kỹ thuật do nhà sản xuất.

- Thiết bị còn thời hạn bảo hành.

- Tem bảo hành và tem niêm phong (nếu có) của nhà sản xuất trên thiết bị còn nguyên vẹn

- Chúng tôi sẽ không bảo hành thiết bị trong trường Quý khách tự thay đổi công năng thiết bị, sử dụng sai quy cách, sai điện áp, hỏa hoạn, yếu tố vật lý bên ngoài như sự va đập hoặc các trường hợp bất khả kháng khác theo quy định của pháp luật.

10.1.2   Thời hạn bảo hành:

- Thời hạn bảo hành 12 tháng kể từ ngày Chúng tôi bàn giao sản phẩm cho Quý khách.

10.1.3   Trung tâm bảo hành:

- Khi có nhu cầu bảo hành, Quý khách gửi thiết bị về cho chúng tôi theo địa chỉ sau:

- Tại Hà Nội: Tầng 2, Tòa nhà HH1, Khu đô thị Yên Hòa, Phường Yên Hòa, Cầu Giấy, Hà Nội

- Tại TP. Hồ Chí Minh: Số 67, Đường số 3, Khu dân cư CityLand, Phường 7, Quận Gò Vấp, Hồ Chí Minh.

- Việc bàn giao sẽ được đại diện giao/nhận của Hai bên kiểm tra và xác nhận bằng biên bản bàn giao/Giấy xác nhận ký giao - nhận.

11.   Trách nhiệm

11.1 Trách nhiệm của Bkav

​- Không trong bất cứ trường hợp nào, hay với bất kỳ lý lẽ pháp lý, hợp đồng hay do sai phạm nào, Bkav hoặc các chi nhánh của Bkav tham gia vào việc bán các Sản phẩm sẽ chịu trách nhiệm đối với bất cứ tổn hại gián tiếp, ngẫu nhiên, đặc biệt hoặc tổn hại do hậu quả kéo theo/ thiệt hại về sau nào đối với những sản phẩm không phải do Bkav sản xuất.

- Bkav hoặc các chi nhánh của Bkav sẽ chịu trách nhiệm về các tổn hại gây ra bởi một sự vi phạm trách nhiệm hợp đồng quan trọng một cách chủ ý hay do sơ suất nghiêm trọng của Bkav, song giới hạn lượng tổn thất tối đa bằng giá trị của sản phẩm. Giới hạn của trách nhiệm pháp lý này áp dụng cho mọi đơn xin bồi hoàn thiệt hại không phân biệt bản chất và tiếp tục có hiệu lực mà không chịu ảnh hưởng của việc hết hạn hợp đồng. Quý khách sẽ phải bồi thường cho Bkav các khoản nợ, khoản chi phí phát sinh hoặc các khoản tính cho Bkav như là hệ quả trực tiếp hoặc gián tiếp của việc bán Sản phẩm hoặc tiến hành các dịch vụ của riêng Quý khách gây ra việc xâm phạm hoặc cáo buộc xâm phạm đối với bất kỳ quyền sở hữu của bên thứ ba bất kỳ.

- Đảm bảo: Sử dụng thông tin đúng mục đích liên quan đến Sản phẩm/Dịch vụ (trừ trường hợp có Thỏa thuận hay quy định pháp luật khác); Tính chính xác của thông tin do Quý khách cung cấp và an toàn trong quá trình cấp, lưu trữ, phân phối và chuyển giao Sản phẩm/Dịch vụ theo quy định pháp luật.

- Công bố công khai và cập nhật thông tin, thực hiện các thủ tục liên quan đến “Quy chế chứng thực” khi có thay đổi theo quy định pháp luật.

- Các trách nhiệm khác theo quy định của Luật giao dịch điện tử về chữ ký số và dịch vụ chứng thực chữ ký số và pháp luật có liên quan hiện hành.

- Đảm bảo cung cấp dịch vụ cho Quý khách dịch vụ chứng thực Chữ ký số công cộng sau khi kiểm tra thông tin trong hồ sơ đề nghị cấp chứng thư số của thuê bao là chính xác.

- Đảm bảo cung cấp dịch vụ cho Quý khách đáp ứng các điều kiện an toàn cho chữ ký số theo Quy định tại Điều 9 của Nghị định số 130/2018/NĐ-CP.

- Chúng tôi đảm bảo hệ thống của mình để Quý khách có thể tự tạo cặp khóa hoặc yêu cầu Chúng tôi tạo cặp khóa cho Quý khách bằng văn bản.

- Chúng tôi đảm bảo sử dụng các phương thức an toàn để chuyển giao khóa bí mật đến Quý khách và chỉ được lưu bản sao của khóa bí mật khi Quý khách có yêu cầu bằng văn bản.

- Chúng tôi có trách nhiệm đảm bảo an toàn trong suốt quá trình tạo và chuyển giao chứng thư số cho Quý khách.

- Chúng tôi có trách nhiệm sử dụng thiết bị, phần mềm theo đúng tiêu chuẩn quy định để khởi tạo và lưu trữ cặp khóa của Quý khách.

- Đảm bảo việc sử dụng dịch vụ của thuê bao liên tục, không bị gián đoạn trong suốt thời gian hiệu lực của chứng thư số và việc kiểm tra trạng thái chứng thư số của thuê bao là liên tục.

- Chúng tôi có trách nhiệm giải quyết các rủi ro và đền bù thiệt hại xảy ra cho thuê bao và người nhận trong trường hợp lỗi được xác định của Chúng tôi.

+ Thiệt hại xảy ra là hậu quả của việc đưa lên chứng thư số những thông tin không chính xác so với những thông tin do Quý khách đã cung cấp.

+ Thiệt hại xảy ra là hậu quả của việc Quý khách để lộ thông tin của thuê bao mà Chúng tôi có nghĩa vụ lưu trữ bí mật. 

Mức bồi thường không vượt quá tổng giá trị Gói thuê bao mà Quý khách đã đăng ký sử dụng dịch vụ.

- Chúng tôi có trách nhiệm đảm bảo an toàn thông tin riêng, thông tin cá nhân và thiết bị lưu trữ chứng thư số cho Quý khách theo quy định của pháp luật về an toàn thông tin và pháp luật khác liên quan.

- Chúng tôi đảm bảo kênh tiếp nhận thông tin hoạt động 24 giờ trong ngày và 7 ngày trong tuần từ Quý khách liên quan đến việc sử dụng chứng thư số.

- Chúng tôi phải thông báo ngay cho Quý khách, đồng thời áp dụng những biện pháp ngăn chặn và khắc phục kịp thời trong trường hợp phát hiện thấy dấu hiệu khóa bí mật của Quý khách đã bị lộ, không còn toàn vẹn hoặc bất cứ sự sai sót nào khác nguy cơ ảnh hưởng xấu đến quyền lợi của Quý khách.

- Chúng tôi có trách nhiệm khuyến cáo cho Quý khách việc thay đổi cặp khóa khi cần thiết nhằm đảm bảo tính tin cậy và an toàn cao nhất cho cặp khóa của Quý khách.

- Trong thời gian tạm dừng, Chúng tôi có trách nhiệm duy trì hệ thống cơ sở dữ liệu liên quan đến chứng thư số đã cấp cho Quý khách.

- Khi bị thu hồi giấy phép, Chúng tôi phải thông báo ngay cho Quý khách về việc ngừng cung cấp dịch vụ của mình và thông tin về tổ chức tiếp nhận cơ sở dữ liệu của mình để đảm bảo quyền lợi sử dụng của  Quý khách.

- Chúng tôi sẽ bàn giao chứng thư số cho Quý khách trong thời gian không quá 03 ngày làm việc kể từ khi hai bên ký kết hợp đồng và Quý khách hoàn thành trách nhiệm thanh toán các khoản phí cho Chúng tôi.

- Sau khi nhận được xác nhận tính chính xác của thông tin trên chứng thư số do Quý khách xác nhận, trong vòng 24 giờ Chúng tôi công bố chứng thư số đã cấp cho thuê bao trên cở sở dữ liệu về chứng thư số của Bkav và thông báo cho Quý khách chính thức sử dụng dịch vụ.

- Chúng tôi có trách nhiệm gia hạn chứng thư số; thay đổi cặp khóa thuê bao; tạm dừng hoặc thu hồi chứng thư số của Quý khách nếu Quý khách có yêu cầu bằng Phiếu đề nghị hoặc Văn bản.

- Cung cấp thông tin của Quý khách cho cơ quan quản lý nhà nước khi có yêu cầu theo đúng quy định của luật pháp

11.2 Trách nhiệm của Quý khách

- Đồng ý đăng ký sử dụng Dịch vụ chứng thực chữ ký số công cộng Bkav CA với Chứng thư số có thời hạn bằng thời hạn của Chứng thư số BkavCA (BkavCA SHA256 có ngày hết hạn chứng thư số là 09.5.2029) được BỘ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG cấp và ban hành tại https://rootca.gov.vn

- Nhận thức đầy đủ quyền và trách nhiệm khi thực hiện giao dịch sử dụng dịch vụ trên đây, đồng thời chịu trách nhiệm đảm bảo an toàn trong khi lưu trữ và sử dụng khóa bí mật.

- Cung cấp thông tin, hồ sơ theo quy định pháp luật đầy đủ và chính xác phục vụ cho quá trình cấp Sản phẩm/Dịch vụ và chịu trách nhiệm trước pháp luật với những thông tin này.

- Lưu trữ và sử dụng Sản phẩm/Dịch vụ được cung cấp một cách an toàn, bảo mật theo quy định pháp luật;

- Thông báo và gửi ngay yêu cầu thu hồi chứng thư số cho Bkav trong vòng 24h nếu nghi ngờ hay biết rằng Sản phẩm/Dịch vụ được cung cấp đã bị mất/lộ, bị đánh cắp hoặc sử dụng trái phép để có các biện pháp xử lý.

- Hoàn toàn chịu trách nhiệm trước Bkav và trước pháp luật về mục đích sử dụng cũng như mọi thiệt hại xảy ra do lỗi của mình trong việc sử dụng/quản lý Sản phẩm/Dịch vụ.

- Đồng ý công khai thông tin về chứng thư số trên cơ sở dữ liệu về chứng thư số của Chúng tôi theo quy định của pháp luật.

- Đồng ý ủy quyền cho Chúng tôi tạo khóa trong trường hợp khóa được lưu trữ trong thiết bị USB Token hoặc khóa được ủy quyền lưu ở các thiết bị đặt tại Bkav trừ trường hợp Quý khách có đề nghị khác bằng văn bản

- Cập nhật thường xuyên những thay đổi, điều chỉnh của “Thỏa thuận sử dụng dịch vụ” tại website của Bkav.

- Đã đọc và sử dụng dịch vụ theo đúng phạm vi được quy định tại “Quy chế chứng thực” của Bkav tại website này.

- Cung cấp thông tin theo đúng quy định một cách trung thực, chính xác cho tổ chức cung cấp dịch vụ chứng thực chữ ký số công cộng.

- Có quyền yêu cầu tổ chức cung cấp dịch vụ chứng thực chữ ký số của mình tạm dừng, thu hồi chứng thư số đã cấp và tự chịu trách nhiệm về yêu cầu đó.

- Trường hợp tự tạo cặp khóa cho mình, Quý khách phải đảm bảo thiết bị tạo cặp khóa sử dụng đúng quy chuẩn kỹ thuật và tiêu chuẩn bắt buộc áp dụng. Quy định này không áp dụng cho trường hợp thuê bao thiết bị tạo cặp khóa của tổ chức cung cấp dịch vụ chứng thực chữ ký số công cộng.

- Lưu trữ và sử dụng khóa bí mật của mình một các an toàn, bảo mật trong suốt thời gian chứng thư số của mình có hiệu lực và bị tạm dừng.

- Hoàn toàn chịu trách nhiệm trước Chúng tôi và trước pháp luật về mục đích sử dụng chứng thư số cũng như mọi thiệt hại xảy ra do lỗi của mình trong việc sử dụng/quản lý khóa bí mật.

- Các trách nhiệm khác theo quy định của pháp luật.

12.   Quyền sở hữu sản phẩm

- Quý khách sẽ có quyền sở hữu sản phẩm sau khi Quý khách thực hiện thanh toán toàn bộ Sản phẩm theo giá thành của đơn đặt hàng (bao gồm cả lãi suất hoặc chi phí khác tùy theo Sản phẩm) và khoản thanh toán đã được chuyển toàn bộ vào tài khoản ngân hàng của Bkav.

- Nếu Quý khách là người sử dụng cuối (người tiêu dùng), Quý khách sẽ không được bán lại Sản phẩm.

13. Khiếu nại

​- Khi Sản phẩm được giao, Quý khách có trách nhiệm kiểm tra Sản phẩm được chuyển đến bởi Bkav và xác định tình trạng của Sản phẩm theo các thông tin mô tả và chỉ xét tới các lỗi rõ ràng trong Sản phẩm và lỗi giao thiếu hàng. Trường hợp giao không đúng, hoặc giao thiếu sản phẩm, hoặc sản phẩm có lỗi do nhà sản xuất hoặc phần mềm, trong thời hạn bảo hành, Quý khách sẽ gửi khiếu nại đến Bkav, khiếu nại của Quý khách sẽ được xử lý theo quy trình mà Bkav đã ban hành và công bố tại địa chỉ http://www.bkav.com.vn/quy-trinh-xu-ly-khieu-nai

14.   Thông báo

​​- Bất kỳ thông báo hoặc trao đổi nào có liên quan đến thỏa thuận giữa hai bên có thể được chuyển bằng hình thức trao tay, chuyển phát trả trước, fax hoặc email đến địa chỉ và đầu mối liên hệ mới nhất mà một bên đã thông báo bằng văn bản với bên kia. Đây cũng là địa chỉ dùng trong các thủ tục tố tụng pháp luật theo các quy định pháp luật. Ngoại trừ trường hợp kể trên liên quan đến việc hủy đơn đặt hàng của Quý khách, những thông báo hoặc trao đổi dưới đây (đến đúng địa chỉ) sẽ được coi như đã được nhận:

- Đối với hình thức giao tay: vào ngày gửi đến đúng địa chỉ (hoặc, nếu đây không phải ngày làm việc, sẽ là ngày làm việc đầu tiên ngay sau đó).

- Nếu được gửi qua bưu điện: 5 ngày (ngày làm việc) sau ngày gửi.

- Nếu được gửi bằng fax: vào ngày gửi, căn cứ là một thông báo gửi thành công (hoặc, nếu đây không phải ngày làm việc, sẽ là ngày làm việc đầu tiên ngay sau đó).

- Nếu được gửi qua email: vào thời điểm sớm nhất khi: (i) người nhận xác nhận là đã nhận được email; (ii) người gửi nhận được thông báo tự động cho biết việc chuyển phát đã thành công hoặc email đã được mở; hoặc (iii) thời điểm 48 tiếng sau khi chuyển phát hết hạn, với điều kiện là người gửi chưa nhận được thông báo chuyển phát thất bại.

15. Ngừng, cung cấp lại, chấm dứt Dịch vụ

15.1 Ngừng cung cấp

Bkav sẽ ngừng cung cấp Dịch vụ và thông báo cho Quý khách, đồng thời công bố trên cơ sở dữ liệu chứng thư số khi xảy ra các trường hợp sau:

- Theo yêu cầu của Quý khách và yêu cầu này đã được Bkav xác minh

- Khi Bkav phát hiện ra bất cứ sai sót nào có ảnh hưởng đến quyền lợi của Quý khách

- Khi có yêu cầu từ cơ quan nhà nước có thẩm quyền.

15.2 Cấp lại

- Trường hợp Quý khách có nhu cầu cấp lại Dịch vụ đã ngừng, Quý khách cần làm thủ tục đăng ký cấp lại với Bkav. Nếu thời điểm đăng ký cấp lại diễn ra trước thời điểm hết hạn của gói thuê bao cũ, Quý khách sẽ được cộng thêm thời hạn sử dụng tương ứng với thời gian còn lại của Gói thuê bao cũ tính từ thời điểm đăng ký cấp lại.

- Trường hợp Quý khách cần cấp lại do mất USB Token, Quý khách cần làm thủ tục đăng ký cấp lại với Bkav. Căn cứ theo hồ sơ đề nghị cấp lại chứng thư số của Quý khách, Bkav sẽ thực hiện thu hồi chứng thư số cũ và cấp chứng thư số mới theo quy định pháp luật. Quý khách lưu ý cập nhật chứng thư số mới để sử dụng và không được sử dụng chứng thư số cũ đã thu hồi trong các giao dịch điện tử theo quy định của pháp luật kể từ ngày đề nghị cấp lại.

- Khi có đủ căn cứ thu hồi chứng thư số, Bkav sẽ thực hiện thu hồi trên hệ thống, công bố trên cơ sở dữ liệu về chứng thư số việc thu hồi và thông báo cho khách hàng (qua điện thoại, email, hệ thống quản lý chứng thư số Bkav Token Manager System…)  về việc thu hồi chứng thư số. Thông tin chứng thư số bị thu hồi sẽ được Bkav công bố tại địa chỉ: CRL: http://crl.bkavca.vn/BkavCA.crl

15.3 Chấm dứt

Quý khách có quyền đơn phương chấm dứt Hợp đồng khi:

- Phát hiện Bkav vi phạm các nghĩa vụ theo Thỏa thuận này. Trong trường hợp này, Quý khách sẽ gửi thông báo (bằng văn bản hoặc bằng email, điện thoại) yêu cầu Bkav khắc phục và/hoặc chấm dứt những vi phạm đó. Trong vòng 05 ngày kể từ ngày nhận được thông báo của Quý khách mà Bkav không khắc phục và/hoặc chấm dứt vi phạm, Quý khách có quyền Đơn phương chấm dứt Thỏa thuận và không phải bồi thường bất kỳ thiệt hại nào phát sinh do việc chấm dứt Thỏa thuận này gây ra. Bkav có nghĩa vụ trả lại cho Quý khách phần cước phí Dịch vụ còn lại tương ứng với những ngày Quý khách chưa sử dụng Dịch vụ.

- Quý khách gửi cho Bkav văn bản đề nghị chấm dứt Thỏa thuận. Trong trường hợp này, Bkav không có nghĩa vụ phải trả lại cho Quý khách bất kỳ khoản cước phí nào mà Quý khách  đã thanh toán cho Bkav.

- Trong trường hợp Quý khách không thanh toán cước phí Dịch vụ, Chúng tôi sẽ thực hiện thu hồi Sản phẩm đã cấp ra.

16.   Luật áp dụng và giải quyết tranh chấp

​- Tất cả và bất kỳ tranh chấp nào nảy sinh có hoặc không liên quan đến Thỏa thuận giữa đôi bên sẽ được ưu tiên giải quyết bằng cách đàm phán trong vòng tối đa 30 ngày kể từ ngày phát sinh tranh chấp. Nếu các đàm phán thương lượng thất bại, các tranh chấp trên sẽ được xử lý bởi luật pháp và tòa án tại nơi đặt trụ sở chính của Bkav, tùy theo từng trường hợp cụ thể. Quyết định của Tòa án sẽ là quyết định cuối cùng, mọi chi phí phát sinh bên thua kiện chịu.

17.   Điều khoản chung

- Các quy định của các điều khoản này là riêng biệt và việc hết hiệu lực của bất kỳ quy định nào cũng sẽ không ảnh hưởng đến hiệu lực của các quy định khác. Các điều khoản này được thực hiện trên tinh thần tự nguyện và chỉ là các điều khoản giữa Bkav và Quý khách, trong khi các điều khoản trước đó, dù là thỏa thuận miệng hay bằng văn bản, đều không bắt buộc, trừ trường hợp được nhắc đến trong tài liệu này.

- Bkav có quyền thay đổi các điều khoản hiện tại theo thời gian và có thông báo về những thay đổi quan trọng trên website hiện tại. Việc Quý khách tiếp tục thực hiện đơn đặt hàng trên website này sau thông báo đồng nghĩa với sự chấp thuận của Quý khách đối với các thay đổi đó.

- Quý khách không có quyền chuyển nhượng hoặc bàn giao quyền và trách nhiệm chiếu theo các điều khoản này cho bên thứ ba, mà không có văn bản đồng ý của Bkav.

- Hai Bên sẽ áp dụng các biện pháp nhằm phòng ngừa các hành vi tiêu cực trong giao dịch như: đưa ra đề nghị, hứa hoặc cấp, một cách trực tiếp hoặc gián tiếp, các lợi ích như: tiền mặt, các khoản hoa hồng, quà tặng… có giá trị lớn hơn 100.000VNĐ (Một trăm ngàn đồng) hoặc lời mời tham dự các sự kiện thể thao, văn hóa, tham quan du lịch, chiêu đãi... mà không được thông qua bởi lãnh đạo của Bkav. Trong trường hợp phát hiện có dấu hiệu tiêu cực trong giao dịch từ phía nhân viên /cán bộ quản lý của Bkav, Quý khách có thể gửi thông tin phản ánh đến Bkav thông qua số hotline: 0911.002.112 hoặc email: kscl@bkav.com. Trường hợp một trong các Bên tham gia Hợp đồng vi phạm các nguyên tắc trên, bên vi phạm sẽ bị phạt 8% giá trị Hợp đồng, đồng thời, bên còn lại có quyền ngừng ngay việc thực hiện Thỏa thuận với bên vi phạm đó.

- Bất kỳ điều khoản nào chưa được quy định/cập nhật tại đây sẽ được hiểu và vận dụng theo các quy định pháp luật hiện hành.