Hệ thống xác thực ký số tập trung - BAS
Là phần mềm ứng dụng chữ ký số để ký số, mã hóa trong các hoạt động trực tuyến đảm bảo khả năng xác thực nguồn gốc của dữ liệu, tính toàn vẹn, tính chống chối bỏ, tính bí mật. Ngoài ra, BAS còn cung cấp khả năng xác thực người dùng sử dụng OTP, USB Token
ƯU ĐIỂM
  • Giữ lại được vết thời gian của việc tạo ra và thay đổi dữ liệu
  • Không một ai, kể cả người tạo ra văn bản có thể thay đổi nó, một khi nó đã được đính vào dữ liệu. Tính chống chối bỏ của nó luôn được đảm bảo
  • Ứng dụng được cho nhiều lĩnh vực như: kê khai thuế, kê khai hồ sơ BHXH, phát hành hóa đơn…
TÍNH NĂNG
  • Quản lý người dùng
  • Hỗ trợ xác thực người dùng
  • Nguồn thời gian tuân theo các quy định của pháp luật về nguồn thời gian chuẩn quốc gia
MÔ HÌNH TỔNG QUAN