Gói gia hạn dịch vụ Chữ ký số dành cho doanh nghiệp
(Áp dụng từ ngày 01/05/2018 cho Khách hàng đăng ký mới)
Dịch vụ Giá thuê bao chữ ký số
01 năm 02 năm 03 năm
    Chữ ký số
  • Kê khai thuế qua mạng, Nộp thuế điện tử, Khai hải quan điện tử, BHXH điện tử
  • Ký Hóa đơn điện tử, Email, Văn bản
  • Ngân hàng, Chứng khoán điện tử...
1.159.091 VNĐ 1.994.545 VNĐ 2.644.545 VNĐ
Tổng tiền (đã bao gồm 10% VAT) 1.275.000 VNĐ 2.194.000 VNĐ 2.909.000 VNĐ
Gói gia hạn dịch vụ Chữ ký số dành cho doanh nghiệp
Chữ ký số
    Chữ ký số
  • Kê khai thuế qua mạng, Nộp thuế điện tử, Khai hải quan điện tử, BHXH điện tử
  • Ký Hóa đơn điện tử, Email, Văn bản
  • Ngân hàng, Chứng khoán điện tử...
01 năm - 1.159.091 VNĐ
02 năm - 1.994.545 VNĐ
03 năm - 2.644.545 VNĐ
Tổng tiền (đã bao gồm 10% VAT)
01 năm - 1.275.000 VNĐ
02 năm - 2.194.000 VNĐ
03 năm - 2.909.000 VNĐ