THÔNG BÁO
V/v: Cấp bù chứng thư số BkavCA

Bkav triển khai chương trình cấp bổ sung thời hạn cho những khách hàng đang sử dụng dịch vụ chữ ký số BkavCA và có thời hạn chứng thư số là ngày 10/05/2024.

Đây là chương trình được thực hiện hoàn toàn miễn phí bởi BkavCA nhằm đảm bảo quyền lợi cho các khách hàng theo gói cước dịch vụ đã đăng ký.

Quý khách vui lòng kiểm tra và thực hiện ngay các bước sau để không bị gián đoạn dịch vụ:

  • Cắm Chữ ký số USB Token vào máy tính để cập nhật thời hạn sử dụng theo hướng dẫn tại đây
  • Sau khi cập nhật thời hạn sử dụng trên Chữ ký số, Quý khách cập nhật Chứng thư số mới lên các hệ thống: Thuế, Hải Quan, Bảo hiểm... theo hướng dẫn tại đây.

Lưu ý:

  • Đối với hệ thống Hải quan điện tử, Quý khách lưu ý cập nhật thông tin Chứng thư số mới lên hệ thống của Tổng cục Hải quan trước khi thông quan ít nhất 1 ngày làm việc.
  • Đối với hệ thống Hóa đơn điện tử, Quý khách lưu ý cập nhật thông tin Chứng thư số mới trước khi sử dụng ít nhất 1 ngày làm việc.

Xin cảm ơn Quý khách hàng!

Hỗ trợ kỹ thuật BkavCA