Trong chức năng “Lập GNT” thông tin nơi phát sinh khoản thu phải lựa chọn như thế nào?    15:38 | 31/07/2015
Trả lời:
Thông tin nơi phát sinh khoản thu là nơi phát sinh khoản thuế. Bạn có thể thực hiện phân bổ số tiền thuế bằng cách lựa chọn phân bổ đến Quận/Huyện hoặc Phường/Xã
Ví dụ: Bạn có trụ sở tại Quận Cầu Giấy – Hà Nội nhưng có một mảnh đất cho thuê tại Phường Nhân Chính - Quận Thanh Xuận – Hà Nội. Bạn nộp thuế cho mảnh đất này thì sẽ lựa chọn như sau:
 - Trường “Quận/Huyện”: Thanh Xuân
 - Trường “Phường/Xã”: Nhân Chính