Tôi truy cập trang nopthue.gdt.gov.vn, nhập tài khoản và mật khẩu sau đó bấm Đăng nhập thì bị đẩy ra ngoài    15:27 | 06/01/2017
Trả lời:
Do bạn đang sử dụng sai trình duyệt khi truy cập, theo quy định của Tổng cục Thuế trang nopthue.gdt.gov.vn chỉ được sử dụng trình duyệt Interner Explorer. Bạn lưu ý chỉ sử dụng trình duyệt Interner Explorer để truy cập và kê khai trên trang nopthue.got.gov.vn.