Tôi thực hiện gửi Giấy nộp tiền hệ thống hiển thị thông báo “Chữ ký số chưa được đăng ký với cơ quan Thuế” phải làm như thế nào?    11:01 | 05/01/2017
Trả lời:
Nguyên nhân là do bạn mới thực hiện việc gia hạn Chữ ký số trên Token Manager và chưa cập nhật thay đổi Chữ ký số mới trên hệ thống Nộp thuế điện tử của Tổng cục Thuế, bạn thực hiện theo các bước dưới đây để cập nhật thay đổi chữ ký số mới trên hệ thống Nộp thuế điện tử:
 - Bước 1: Truy cập vào địa chỉ http://Nopthue.gdt.gov.vn bằng trình
  duyệt Internet Explorer (biểu tượng chữ E màu xanh ngoài màn hình desktop)
 - ​Bước 2: Sau khi đăng nhập thành công, bạn chọn Tài khoản, tiếp đến bấm Nhập
   lại số serial Nộp thuế
, bấm Cập nhật.
Lưu ý quan trọng: Sau khi bạn đã thay đổi thông tin gia hạn trên hệ thống Nộp Thuế Điện Tử thành công, bạn không thể Lập giấy nộp tiền ngay do phải chờ Ngân hàng xác nhận. Bạn vui lòng thực hiện thao tác Lập giấy nộp tiền sau khoảng thời gian 30 phút kể từ khi thay đổi thông tin gia hạn.
 - Bước 3: Sau đó thực hiện gửi lại Giấy nộp tiền.
Sau khi đã thực hiện theo hướng dẫn ở trên nếu không được bạn xem hướng dẫn chi tiết tại đây