Tôi đã cắm Chữ ký số vào máy tính nhưng khi ký tờ khai Hải Quan thì không hiển thị thông tin Chữ ký số để chọn    11:51 | 05/11/2016
Trả lời:
Do máy tính của bạn đang sử dụng phần mềm BkavCA Token Manager phiên bản cũ, bạn thực hiện tải và cài đặt bản mới nhất tại đây sau đó ký và gửi lại tờ khai.