Tôi đã cắm Chữ ký số vào máy tính nhưng khi bấm Ký tờ khai thì hiển thị thông báo “Không tìm thấy Chữ ký số hoặc Chữ ký số không đúng    11:51 | 05/11/2016
Trả lời:
Nguyên nhân thứ nhất: Do máy tính của bạn chưa cài đặt phần mềm BkavCA Token Manager, bạn thực hiện tải và cài đặt tại đây
Nguyên nhân thứ hai: Máy tính của bạn đã cài đặt phần mềm BkavCA Token Manager nhưng không mở lên, bạn mở lên bằng cách kích đúp vào biểu tượng có vân tay màu đỏ trên màn hình Desktop.