Ngày nộp thuế được cơ quan thuế chấp nhận là ngày nào?    22:55 | 20/07/2015
Trả lời:
Theo Thông tư 85, ngày nộp thuế được cơ quan thuế ghi nhận là ngày ngân hàng trích nợ tài khoản của bạn để nộp thuế cho doanh nghiệp.