Khi gửi tờ khai, sau khi chọn tờ khai, bấm “Ký điện tử” và nhập mã PIN bấm “Chấp nhận” hiện ra thông báo lỗi “Sai mã PIN hoặc không tìm thấy chứng thư số”    08:49 | 01/08/2015
Lỗi “Sai mã PIN hoặc không tìm thấy chứng thư số” có thể do một số nguyên nhân dưới đây:
 - Do bạn chưa cắm USB Token vào máy --> bạn kiểm tra xem đã cắm USB Token
   vào máy tính chưa.
 - Do bạn nhập sai mã PIN USB Token --> bạn nhập đúng mã PIN USB Token.
 - Do phần mềm BkavCA Token Manager trên máy bị lỗi --> bạn gỡ phần mềm BkavCA
   Token Manager trên máy sau đó cài lại.
 - Do phần mềm BkavCA Token Manager bị thoát dưới thanh taskbar --> bạn chạy lại
   phần mềm BkavCA Token Manager.