Hướng dẫn xử lý lỗi khi đăng nhập hệ thống Nhantokhai.gdt.gov.vn báo lỗi "Mật khẩu đã hết hạn sử dụng. Hãy đổi lại mật khẩu"    11:53 | 24/09/2015
Để xử lý lỗi này, bạn thực hiện lần lượt theo các bước dưới đây:
  • Bước 1: Trên giao diện website Nhantokhai.gdt.gov.vn, bạn bấm Đăng nhập.
  • Bước 2: Cửa sổ Đăng nhập hiện ra, bấm chọn Lấy lại mật khẩu.
  • Bước 3: Điền đầy đủ thông tin trong phần Thay đổi mật khẩu, sau đó bấm Cập Nhật.
  • Bước 4: Hệ thống yêu cầu xác nhận mã PIN, bạn nhập mã PIN USB Token Manager, sau đó bấm Chấp nhận.
  • Bước 5: Hệ thống hiển thị bảng thông báo Lựa chọn chữ ký số, bạn chọn dòng chữ ký số nào có ngày hết hạn dài nhất sau đó bấm Chọn
  • Bước 6: Như vậy bạn đã thực hiện bước Lấy lại mật khẩu thành công.