Hướng dẫn lấy thông tin Số serial chứng thư số    08:54 | 17/03/2021
Bạn làm theo hướng dẫn dưới đây để lấy thông tin Số serial chứng thư số:
  • Bạn mở phần mềm BkavCA Token Manager ngoài màn hình desktop, tiếp đến bạn chọn Công cụ, sau đó chọn Thông tin Chữ ký số.
  • Xuất hiện cửa sổ Thong tin Chu ky so, trên trường thông tin Chữ ký số bạn chọn dòng hiển thị tên công ty cuối cùng để lấy số serial chứng thư mới nhất.
  • Bạn lấy thông tin chứng thư số trên trường Số serial như hình bên dưới: