Hướng dẫn In Giấy nộp tiền    08:53 | 17/03/2021
Bạn có 2 cách để In Giấy nộp tiền:

Cách 1: Sử dụng chức năng Chi tiết.
  • Bước 1: Trên thanh menu chức năng, bạn chọn Tra cứu.
  • Bước 2: Xuất hiện giao diện Tra cứu giấy nộp tiền như hình bên dưới:
  • Bước 3Bạn nhập thông tin cần tìm kiếm, sau đó bấm Tra cứu
  • Bước 4Hệ thống thực hiện truy vấn dữ liệu theo điều kiện tìm kiếm và hiển thị kết quả:
  • Bước 5Bạn bấm vào Chi tiết sẽ xuất hiện giao diện Chi tiết giấy nộp tiền như hình bên dưới:
  • Bước 6Cuối cùng bạn bấm vào In GNT để thực hiện in giấy nộp tiền.

Cách 2: Sửa dụng chức năng Tải về để In GNT.
  • Bước 1Khi bấm Tra cứu, hệ thống thực hiện truy vấn dữ liệu theo điều kiện tìm kiếm và hiển thị kết quả:
  • Bước 2Bạn bấm vào Tải về sẽ xuất hiện cửa sổ File Download, bạn bấm Save để thực hiện tải GNT về máy tính như hình bên dưới:
  • Bước 3Sau khi tải được GNT về máy, bạn sử dụng phần mềm iTaxViewer đọc file GNT và thực hiện In.