​Hướng dẫn xử lý lỗi "Chữ ký điện tử không hợp lệ: Chứng thư số chưa được đăng ký với cơ quan thuế"    10:01 | 29/10/2016
Trả lời:
Do BkavCA Token Manager của bạn đang ở phiên bản cũ, bạn vui lòng tải phần mềm BkavCA Token Manager tại đây.
Sau đó cài đặt và thực hiện cập nhật gia hạn vào Chữ ký số.
Để được hướng dẫn gia hạn Chữ ký số, bạn vui lòng xem hướng dẫn tại đây.