THỎA THUẬN SỬ DỤNG

THỎA THUẬN SỬ DỤNG

Bkav hợp tác Ngân hàng ACB triển khai dịch vụ cho Doanh nghiệp

Ngày 09/7/2021, Tập đoàn công nghệ Bkav và Ngân hàng ACB – Chi nhánh Thái Thịnh (ACB – Thái Thịnh) đã ký thỏa thuận hợp tác trong việc triển khai dịch vụ Ngân hàng và các dịch vụ Chuyển đổi số đến khách hàng của hai bên. Sự kiện có ..

Mở rộng hệ thống hóa đơn điện tử, từng bước chuyển đổi số ngành thuế

Theo Bộ Tài chính, Tổng cục Thuế đang xây dựng Hệ thống hóa đơn điện tử trên nền tảng kiến trúc ứng dụng công nghệ 4.0 theo hướng triển khai cho hệ thống dữ liệu lớn phù hợp với yêu cầu về xử lý số lượng lớn giao dịch về ..

Xây dựng và triển khai phần mềm ứng dụng quản lý hóa đơn điện tử

Bộ Tài chính vừa phê duyệt chủ trương đầu tư (Quyết định số 1194/QĐ-BTC) dự án xây dựng và triển khai phần mềm ứng dụng quản lý hóa đơn điện tử tại cơ quan thuế, thực hiện trong giai đoạn từ năm 2021 - 2023.

Kho bạc Nhà nước: Tăng cường quản lý chứng thư số, chữ ký số

Nhằm ngăn chặn nguy cơ rủi ro trong hoạt động quản lý ngân sách nhà nước, hệ thống Kho bạc Nhà nước yêu cầu các đơn vị quản lý và sử dụng ngân sách chấp hành nghiêm việc quản lý chứng thư số, chữ ký số...

Các tin khác
Trang đầu|Xem tiếp »