Trong chức năng “Lập GNT” trường “Kỳ thuế” có định dạng như thế nào đối với các tờ khai nộp cho Quý/Năm?    22:53 | 20/07/2015
Trả lời:
Trường Kỳ Thuế có định dạng là mm/yyyy
Do đó đối với những tờ khai nộp cho Quý hoặc Năm thì bạn thực hiện nhập một tháng bất kì trong Quý/ Năm và giải trình chi tiết trong mục Ghi Chú
Ví dụ: Kỳ tính thuế Quý 4/ 2014 à Nhập Kỳ thuế 10/2014