Tôi mới cài đặt lại máy tính cần cài đặt lại các phần mềm hỗ trợ kê khai    11:49 | 05/11/2016
Trả lời:
Để cài đặt lại môi trường kê khai cho máy tính, bạn tải (tải tại đây) và cài đặt phần mềm BkavCA Token Manager (xem hướng dẫn tại đây). Sau khi cài đặt xong, Bộ cài đặt công cụ kê khai sẽ tự động kiểm tra và tải các phần mềm còn thiếu trên máy tính của bạn.