Tôi lấy số Serial Chữ ký số ở đâu để điền lên bản đăng ký gửi cho ngân hàng?    22:56 | 20/07/2015
Trả lời:
Để lấy số Serial của Chữ ký số, bạn mở phần mềm TokenManager lên chọn Menu Công cụ/ Thông tin Chữ ký số. Trên Trường Chữ ký số bạn chọn dòng hiển thị tên công ty cuối cùng để lấy số serial mới nhất.
Sau khi thực hiện theo hướng dẫn ở trên nếu không được bạn xem hướng dẫn chi tiết tại đây.