Tôi ký tờ khai Hải Quan thì báo lỗi “Thực hiện không thành công, mã lỗi A0004”    10:25 | 29/10/2016
Trả lời: 
Do bạn đang nhập sai mật khẩu đã đăng ký với hệ thống Hải Quan. Bạn vui lòng kiểm tra lại mật khẩu đăng nhập để thực hiện việc kê khai lại.
Trong trường hợp quên mật khẩu, bạn truy cập trang web: http://103.248.160.14/Pages/dn.aspx để thực hiện việc đổi lại mật khẩu của User code và đợi qua 24h đêm để tiếp tục việc kê khai.