Tôi gửi tờ khai báo lỗi “Tờ khai không đúng định dạng XSD lỗi sai tại dòng 75”    10:26 | 27/10/2016
Trả lời:
Để khắc phục hiện tượng này, bạn vui lòng nâng cấp phiên bản HTKK 3.4.0 (tải tại đây), sau đó kê khai, kết xuất và gửi lại tờ khai.
Lưu ý sau khi nâng cấp:
  • Khởi động lại máy tính
  • Tờ khai GTGT/01 không còn phụ lục Mua vào - Bán ra
  • Mẫu tờ khai 05/KK-TNCN thay thế cho 02/KK-TNCN