Tôi đăng ký nộp thuế điện tử với ngân hàng BIDV thành công rồi, giờ tôi muốn đăng ký thêm một ngân hàng nữa để NTĐT nhưng khi vào đăng ký giao diện chỉ có mục đăng nhập chứ không mục đăng ký như cũ nữa?    22:57 | 20/07/2015
Trả lời:
Do TCT đã xác nhận việc bạn đăng ký ngân hàng BIDV thành công rồi nên chức năng đăng ký sẽ không còn nữa. Để đăng ký thêm ngân hàng bạn liên hệ với CCT quản lý của mình để yêu cầu hỗ trợ.