Tại sao khi tôi truy cập vào địa chỉ http://nopthue.gdt.gov.vn xuất hiện thông báo “Internet Explorer cannot display the webpage”, tôi làm thế nào?    18:54 | 24/07/2015
Trả lời:
Nguyên nhân do máy tính của bạn đang sử dụng hệ điều hành Windows XP Service Pack (SP2) trở xuống, hệ thống Nộp thuế của Tổng cục Thuế không tương thích hệ điều hành này. Để thực hiện truy cập vào địa chỉ http://nopthue.gdt.gov.vn bạn vui lòng chuyển sang máy tính khác có hệ điều hành XP Service Pack (SP3) hoặc windows 7, 8 để thực hiện Nộp thuế.