Popup GHB CKS    09:56 | 14/05/2020
(V/v Bổ sung thời hạn Chữ ký số còn thiếu)


Kính chào Quý khách hàng!
Bkav xin thông báo, những Thuê bao Chữ ký số chưa hết hạn theo hợp đồng, nhưng Chứng thư số hết hạn vào ngày 15/05/2020 đã được Bkav cập nhật bổ sung thời hạn còn thiếu trên hệ thống (việc bổ sung thời hạn hoàn toàn miễn phí).

Để việc sử dụng Chữ ký số không bị gián đoạn, Quý khách hàng vui lòng cắm USB Token Bkav CA vào máy tính có kết nối internet và cập nhật thời hạn sử dụng mới theo hướng dẫn tại đây.

Lưu ý: Với Khách hàng giao dịch Hải quan điện tử, vui lòng cập nhật Chứng thư số mới và đăng ký với hệ thống Hải quan điện tử trước khi giao dịch ít nhất 1 ngày.

Xin cảm ơn Quý khách hàng!