Liên hệ   

Trung tâm hỗ trợ khách hàng Bkav CA

Tư vấn: 1900 54 54 14  

Hỗ trợ kỹ thuật: 1900 18 54

Email: BkavCA@bkav.com

Fax: (04) 37822139

Liên hệ các vấn đề khác

Bkav Corporation

Địa chỉ: Tòa nhà Bkav, Khu đô thị mới Yên Hòa, Cầu Giấy, Hà Nội