Khi nhấn vào menu Nộp tờ khai trên Nhantokhai.gdt.gov.vn hệ thống báo “Chức năng chỉ hoạt động với tài khoản kê khai thuế qua mạng…”    19:20 | 10/02/2015
Để khắc phục lỗi này, bạn thực hiện như sau:
Bước 1: Bạn thực hiện đăng ký lại tài khoản trên website Nhantokhai.gdt.gov.vn của Tổng cục Thuế.
Bước 2: Sau khi đăng ký tài khoản thành công, bạn thực hiện gửi lại tờ khai.
Sau khi đã thực hiện các bước hướng dẫn ở trên nếu không được, bạn xem hướng dẫn chi tiết tại đây