Hướng dẫn xử lý lỗi tờ khai không đúng định dạng với XSD: cvc-pattern-valid: Value '0101360697998' is not facet-valid with respect to pattern '([0-9]{10})(-[0-9]{3})?' for type 'TINType'.    16:57 | 15/11/2018
Để xử lý lỗi này, bạn thực hiện theo hướng dẫn dưới đây:
  • Bước 1: Mở phần mềm HTKK, lựa chọn đúng Mã số thuế cần kê khai, sau đó bấm Đồng ý
  • Bước 2: Sau khi bấm Đồng ý, bạn chọn Tờ khai GTGT khấu trừ (01/GTGT) (hình minh họa bên dưới)
  • Bước 3: Tiếp theo bạn chọn đúng Kỳ tính thuế cần gửi, sau đó bấm Đồng ý
  • Bước 4: Sau khi bấm Đồng ý, sẽ xuất hiện giao diện nhập dữ liệu, bạn chuyển sang tờ khai PL 01-1GTGT (hình chữ nhật màu đỏ số 1)
Lưu ý quan trọng: Trong trường Mã số thuế, nếu mã số thuế bạn cần nhập vào trường này có 13 số (mã số thuế chi nhánh), thì bạn bổ sung dấu gạch ngang "-" để phân biệt mã số thuế chi nhánh trong tờ khai (hình chữ nhật màu đỏ số 2)
Ví dụ: Nếu Mã số thuế bạn cần nhập là 0101360697998 thì khi bạn nhập vào trường Mã số thuế trong tờ khai bạn phải nhập đúng theo định dạng sau 0101360697-998 (bổ sung dấu gạch ngang)
SNAGHTML5e0b38
  • Bước 5: Sau khi nhập đầy đủ dữ liệu vào tờ khai, bạn bấm Ghi (hình chữ nhật màu đỏ số 3), tiếp đến bấm Kết xuất XML (hình chữ nhật màu đỏ số 4).
  • Bước 6: Cửa sổ File xml export to C:\HTKK-Temp hiển thị, bạn lựa chọn đường dẫn để lưu tệp tờ khai, có thể đổi tên file hoặc để tên file mặc định sau đó bấm Save để hoàn tất việc lưu file tờ khai.
SNAGHTML6b6b28f
  • Bước 7: Sau khi đã lưu file tờ khai thành công, bạn tiến hành đăng nhập vào trang Nhantokhai.gdt.gov.vn để gửi lại tờ khai như bình thường.