Hướng dẫn Lấy lại mật khẩu Nộp thuế điện tử    11:32 | 28/01/2016
Khi đăng nhập vào website Nopthue.gdt.gov.vn nếu gặp lỗi “Sai tên tài khoản hoặc mật khẩu”, bạn hãy kiểm tra lại Mã số thuế, nếu mã số thuế đã chính xác mà vẫn không đăng nhập được, bạn hãy thực hiện theo các bước hướng dẫn dưới đây để lấy lại mật khẩu Nộp thuế điện tử:

Lưu ý: Trước khi Lấy lại mật khẩu bạn hãy cắm USB Chữ ký số vào máy.
  • Cửa sổ Đăng nhập hiện ra, bấm Lấy lại mật khẩu.
  • Điền đầy đủ thông tin trong phần Thay đổi mật khẩu, sau đó bấm Cập Nhật.
  • Hệ thống yêu cầu xác nhận mã PIN, bạn nhập Số PIN USB Token Manager, sau đó bấm Chấp nhận.
  • Sau khi Lấy lại mật khẩu thành công, sẽ có thông báo: Bạn đã thay đổi mật khẩu thành công. Hãy đăng nhập lại!
  • Như vậy bạn đã thực hiện bước Lấy lại mật khẩu Nộp thuế điện tử thành công.