Hướng dẫn kết xuất và gửi tờ khai Quyết toán TNDN năm (03/TNDN)    13:55 | 06/10/2015
Để gửi tờ khai 03/TNDN, bạn thực hiện theo 2 bước sau:

Bước 1: Tạo tờ khai bằng phần mềm HTKK
Bước 2: Gửi tờ khai

 

·    Bước 1: Tạo tờ khai bằng phần mềm HTKK

    Tại bước này, bạn sẽ sử dụng phần mềm HTKK để thực hiện việc kết xuất các tờ khai cần kê khai thuế.
 • Bước 1.1: Mở phần mềm HTKK, lựa chọn đúng Mã số thuế cần kê khai (hình chữ nhật màu đỏ số 1), sau đó bấm Đồng ý (hình chữ nhật màu đỏ số 2)
 • Bước 1.2: Sau khi bấm Đồng ý, bạn chọn tờ khai 03/TNDN (hình minh họa bên dưới)
 • Bước 1.3: Tiếp theo bạn chọn đúng Năm cần kê khai (hình chữ nhật màu đỏ số 3), sau đó bấm Đồng ý (hình chữ nhật màu đỏ số 4)
 • Bước 1.4: Sau khi bấm Đồng ý, sẽ xuất hiện giao diện nhập dữ liệu, bạn hãy nhập đầy đủ dữ liệu vào Form (nếu chưa nhập), sau đó bấm Kết xuất XML (hình chữ nhật màu đỏ bên dưới):
 
 • Bước 1.5: Tiếp đến bạn chọn đường dẫn để lưu tệp tờ khai (hình chữ nhật màu đỏ số 5), rồi bấm Save (hình chữ nhật màu đỏ số 6)
 • Bước 1.6: Sau đó bấm Đóng để hoàn tất quá trình tạo tờ khai từ phần mềm HTKK (hình minh họa bên dưới)

 

·      Bước 2: Gửi tờ khai

 • Bước 2.1: Đăng nhập vào website Nhantokhai.gdt.gov.vn
 • Bước 2.2: Trên giao diện website Nhantokhai.gdt.gov.vn, bạn chọn chức năng Nộp tờ khai (hình chữ nhật màu đỏ số 1), sau đó bấm Chọn tệp tờ khai (hình chữ nhật màu đỏ số 2)
 • Bước 2.3: Cửa sổ Open hiện ra, bạn tìm đến thư mục lưu tệp tờ khai đã Kết xuất từ Bước 1 ở trên (hình chữ nhật màu đỏ số 3), sau đó bấm vào tệp tờ khai cần kê khai (hinh chữ nhật màu đỏ số 4), rồi bấm Open (hình chữ nhật màu đỏ số 5)
 • Bước 2.4: Sau khi chọn tờ khai, bấm Ký điện tử để upload tờ khai vừa chọn.
 • Bước 2.5: Cửa sổ iHTKK hiện ra, bạn nhập mã PIN (mật khẩu của USB Token) vào ô Số PIN (hình chữ nhật màu đỏ số 6), sau đó bấm Chấp nhận (hình chữ nhật màu đỏ số 7)
 • Bước 2.6: Khi cửa sổ iHTKK thông báo “Ký tệp tờ khai thành công” hiện ra, bạn bấm vào OK để hoàn tất quá trình ký lên tệp tờ khai.
 • Bước 2.7: Bấm Nộp tờ khai để gửi tờ khai đến cơ quan thuế.
 • Bước 2.8: Khi gửi tờ khai thành công, trên màn hình sẽ hiện ra Danh sách tờ khai đã nộp thành công tới cơ quan thuế.
Tới đây bạn đã hoàn tất việc gửi tờ khai thành công tới cơ quan thuế.