Hướng dẫn cập nhật gia hạn CKS trên Nộp Thuế Điện Tử    08:53 | 17/03/2021
Sau khi yêu cầu gia hạn được BkavCA tiếp nhận, bạn hãy thực hiện theo các bước sau đây để sử dụng Chữ ký số với thời hạn mới được gia hạn.

Bước 1. Cập nhật thời hạn sử dụng trên USB BkavCA Token
Bước 2. Thay đổi Chữ ký số trên hệ thống Nộp thuế điện tử


Lưu ý: Nếu chưa yêu cầu gia hạn Chữ ký số, bạn vui lòng gọi điện thoại tới số 1900 54 54 14 hoặc gửi email tới địa chỉ BkavCA@bkav.com.vn để yêu cầu gia hạn.  
Bước 1.  Gia hạn Chữ ký số trên USB BkavCA Token
Bước này bạn sẽ thực hiện việc gia hạn Chữ ký số trên USB BkavCA Token thông qua phần mềm BkavCA Token Manager. 
 • Bước 1.1: Bạn cắm USB BkavCA Token vào cổng USB của máy tính.
 • Bước 1.2: Khi có cửa sổ thông báo như hình bên dưới hiện ra, bạn bấm Đồng ý
Lưu ý: Nếu không thấy cửa sổ như trên xuất hiện, bạn bấm vào đây để tải về file cài đặt BkavCA Token Manager phiên bản mới nhất 
 • Bước 1.3: Sau khi bấm Đồng ý, cửa sổ yêu cầu nhập mã PIN hiện ra, bạn nhập mật khẩu của USB BkavCA Token mà bạn đang sử dụng vào trường User PIN, sau đó bấm Login
 • Bước 1.4: Cuối cùng bạn bấm nút OK để hoàn tất quá trình gia hạn Chữ ký số trên USB BkavCA Token.
Bước 2. Thay đổi chữ ký số trên hệ thống Nộp thuế điện tử
Ở bước này, bạn sẽ thực hiện việc đăng ký thay đổi Chữ ký số trên hệ thống Nộp thuế điện tử của Tổng cục Thuế. 
 • Bước 2.1: Truy cập vào địa chỉ: http://nopthue.gdt.gov.vn của Tổng cục Thuế bằng trình duyệt Internet Explorer , sau đó bấm Đăng nhập (như hình bên dưới)
 • Bước 2.2: Cửa sổ Đăng nhập hiện ra, bạn nhập Tên đăng nhập và Mật khẩu do bên Thuế cấp để truy cập vào hệ thống Nộp thuế điện tử, sau đó bấm Đăng Nhập.
 • Bước 2.3: Sau khi đăng nhập thành công, bạn chọn Tài Khoản.
 • Bước 2.4: Trên giao diện Thay đổi thông tin nộp thuế, bạn chọn Nhập lại số serial nộp thuế.
 • Bước 2.5: Xuất hiện cửa sổ thông báo “Bạn có chắc chắn muốn nhập lại thông tin chứng thư số”, bạn bấm OK.
 • Bước 2.6: Khi cửa sổ iHTKK hiện ra, bạn nhập mã PIN USB Token vào ô Số PIN, sau đó bấm Chấp nhận.
 • Bước 2.7: Giao diện Thay đổi thông tin nộp thuế hiện ra, bạn bấm Cập nhật.
 • Bước 2.8: Giao diện Bản đăng ký thay đổi thông tin Nộp thuế điện tử qua Ngân hàng Thương mại hiện ra, bạn bấm Ký và gửi như hình minh họa bên dưới:
 • Bước 2.9: Xuất hiện thông báo “Bạn có chắc chắn muốn Ký và gửi”, bạn bấm OK.
 • Bước 2.10: Khi cửa sổ iHTKK hiện ra, bạn nhập mã PIN USB Token vào ô Số PIN, sau đó bấm Chấp nhận.
 • Bước 2.11: Bạn bấm OK để hoàn tất quá trình gửi đăng ký thay đổi thông tin tới Cơ quan Thuế.
Lưu ý quan trọng: Sau khi bạn đã thay đổi thông tin gia hạn trên hệ thống Nộp Thuế Điện Tử thành công, bạn không thể Lập giấy nộp tiền ngay do phải chờ Ngân hàng xác nhận. Bạn vui lòng tắt trình duyệt Internet Explorer và thực hiện thao tác Lập giấy nộp tiền sau khoảng thời gian 1 tiếng kể từ khi thay đổi thông Chữ ký số.
 
Như vậy bạn đã thay đổi thông tin gia hạn trên hệ thống Nộp Thuế Điện Tử thành công.