Hướng dẫn cập nhật Chữ ký số mới gia hạn trên các hệ thống dịch vụ    15:30 | 02/07/2020
Sau khi cập nhật thành công thời hạn Chữ ký số (viết tắt là CKS) trên Token Manager, bạn cần đăng ký thay đổi Chữ ký số với dịch vụ mà bạn đang sử dụng. Tùy dịch vụ đang sử dụng, bạn có thể thực hiện theo 1 trong những hướng dẫn sau để hoàn tất việc gia hạn Chữ ký số:
(Nếu chưa cập nhật thời hạn Chữ ký số trên Token Manager, bạn vui lòng xem hướng dẫn tại đây)
 
 1. Hướng dẫn cập nhật thông tin Chữ ký số lên hệ thống Thuế điện tử eTax (eTax Services) của Tổng cục Thuế tại địa chỉ thuedientu.gdt.gov.vn
 2. Hướng dẫn cập nhật Chữ ký số mới gia hạn trên hệ thống Nộp tờ khai Bkav TVAN
 3. Hướng dẫn cập nhật Chữ ký số mới gia hạn trên hệ thống Bảo hiểm xã hội điện tử Bkav IVAN
 4. Hướng dẫn cập nhật Chữ ký số mới gia hạn trên hệ thống eHoadon
 5. Hướng dẫn cập nhật Chữ ký số mới gia hạn trên hệ thống Hải quan điện tử

1. Hướng dẫn cập nhật thông tin Chữ ký số lên hệ thống Nộp thuế điện tử (NTĐT) của Tổng cục Thuế tại địa chỉ https://nopthue.gdt.gov.vn 
 • ớc 1: Cắm USB Token CKS BkavCA vào máy tính.

Ghi chú: Nếu cần xem thêm về cách đăng nhập trên eTax, Bạn bấm vào đây.

 • Bước 3: Tại giao diện trang Thuế điện tử, bấm Quản lý Tài khoản (1), sau đó chọn Thay đổi thông tin dịch vụ (2).

 • Bước 4: Tại mục Dịch vụ - Nộp thuế điện tử, bấm Thay đổi thông tin dịch vụ (3).

 • Bước 5: Hệ thống hiển thị bước Nhập thông tin, bấm Thay đổi CKS (4) để cập nhật thông tin CTS mới, sau đó bấm Tiếp tục (5).

Lưu ý: Trường hợp CKS của Bạn có nhiều dòng hạn dùng tương ứng với các thông tin CTS khác nhau, hệ thống sẽ hiển thị Cửa sổ Lựa chọn CKS, Bạn chọn Tên chủ thể CTS có thời hạn (Ngày hết hạn) xa nhất của CKS.

 • Bước 6: Hệ thống hiển thị bước Xác thực, Bạn kiểm tra các thông tin trên tờ khai “Đăng ký thay đổi, bổ sung thông tin giao dịch thuế điện tử”, nếu tất cả đều đã chính xác, Bạn bấm Ký và gửi (6).

 • Bước 7: Cửa sổ nhập mã PIN hiển thị, nhập Số PIN (7), sau đó bấm Chấp nhận (8).

 • Bước 8: Thông báo “Ký điện tử thành công” hiển thị, bấm OK (9) để hoàn thành.

 • Bước 9: Hệ thống hiển thị thông báo đã gửi tờ khai đăng ký thành công,
Lưu ý: Bạn thực hiện các thao tác tương tự (từ Bước 4) cho mục Dịch vụ - Khai thuế điện tử.
<Về đầu trang>

 
2. Hướng dẫn cập nhật Chữ ký số mới gia hạn trên hệ thống Nộp tờ khai Bkav TVAN
 • Bước 1.1: Truy cập vào địa chỉ của Bkav TVAN http://van.bkav.com
 • Bước 1.2: Bạn bấm vào menu  Quản lý Tài khoản (1)
 • Bước 1.3: Bạn bấm vào menu Thông tin Tài khoản (2)
 • Bước 1.4: Di chuột vào băng Thông tin Chữ ký số và bấm biểu tượng  Chỉnh sửa (3)
 • Bước 1.5: Bạn chọn Chứng thư số mới trên USB Token (4), sau đó bấm Lưu lại và đăng ký (5)
 • Bước 1.6: Cửa sổ “Nhập mã PIN của USB Token” hiển thị, bạn nhập mã PIN Chữ ký số (6), sau đó bấm Xác nhận (7)
 • Bước 1.7: Cập nhật thông tin tài khoản thành công, bạn bấm Đóng (8)
 
 
<Về đầu trang>
 
 
3. Hướng dẫn cập nhật Chữ ký số mới gia hạn trên hệ thống Bảo hiểm xã hội điện tử Bkav IVAN
 • Bước 2.1: Bạn đăng nhập hệ thống kê khai BHXH Bkav IVAN tại địa chỉ http://ivan.nopbaohiem.vn
 • Bước 2.2: Bạn bấm vào menu Tra cứu C12, Quản lý TK (1)
 • Bước 2.3: Bạn bấm vào menu Thông tin tài khoản (2)
 • Bước 2.4: Di chuột vào băng Thông tin Chữ ký số và bấm biểu tượng  Chỉnh sửa (3)
 • Bước 2.5: Bạn chọn Chứng thư số mới trên USB Token (4), sau đó bấm Lưu lại và đăng ký (5)
 • Bước 2.6: Cửa sổ “Nhập mã PIN của USB Token” hiển thị, bạn nhập mã PIN Chữ ký số (6), sau đó bấm Xác nhận (7)
 • Bước 2.7: Đăng ký thông tin tài khoản thành công, bạn bấm Đồng ý (8)
 
 
                                                                                                                                                            <Về đầu trang>

 
4. Hướng dẫn cập nhật Chữ ký số mới gia hạn trên hệ thống eHoadon
 • Bước 3.1: Bạn đăng nhập hệ thống Bkav eHoadon tại địa chỉ http://van.ehoadon.vn
 • Bước 3.2: Bạn bấm vào menu Tài khoản (1)
 • Bước 3.3: Bạn bấm vào menu Thông tin tài khoản (2)
 • Bước 3.4: Di chuột vào băng Thông tin Chữ ký số và bấm biểu tượng  Chỉnh sửa (3)
 • Bước 3.5: Bạn chọn Chứng thư số mới trên USB Token (4), sau đó bấm Lưu lại và đăng ký (5)
 • Bước 3.6: Cập nhật thông tin tài khoản thành công, bạn bấm Đóng (6)
 
 
<Về đầu trang>

 
5. Hướng dẫn cập nhật Chữ ký số mới gia hạn trên hệ thống Hải quan điện tử
Trong trường hợp Doanh nghiệp có sự thay đổi chứng thư số để kê khai Hải quan, VD:  gia hạn Chữ ký số, cấp lại Chữ ký số do thay đổi địa chỉ, tên doanh nghiệp… Thì Doanh nghiệp cần phải thực hiện thay đổi lại chứng thư số trên website của Tổng cục hải quan và hệ thống VNACCS theo các bước dưới đây:
 • Bước 4.1  Đăng ký Doanh nghiệp sử dụng Chữ ký số
 • Bạn truy cập vào Website của Tổng cục Hải quan tại địa chỉ: http://customs.gov.vn sau đó bấm vào mục Đăng ký Doanh nghiệp sử dụng chữ ký số.
 • Giao diện “DOANH NGHIỆP ĐĂNG KÝ CHỮ KÝ SỐ” hiện ra như hình dưới, bạn nhập thông tin lên các trường.
 • Mã doanh nghiệp: Nhập mã số thuế của doanh nghiệp.
 • Số CMT:
 • Nhập số chứng minh nhân dân hoặc số hộ chiếu thể hiện trên Giấy Chứng nhận ĐKKD của doanh nghiệp.
 • Đối với doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài: số chứng minh nhân dân hoặc số hộ chiếu của người đại diện pháp luật.
 • Chú ý: Có thể click vào tại đây để tra cứu số CMT
 
 • Khi nhập xong số chứng minh nhân dân, tại trường Hãy nhập dãy số trên: bạn nhập dãy số (chữ hoa hoặc chữ thường giống dãy số đã hiển thị).
 • Sau đó chọn "Xem thông tin" sẽ chuyển đến bước Xác nhận thông tin đăng ký như hình dưới
 • Chọn "Xem thông tin chứng thư số"  (Bạn nên sử dụng trình duyệt web Internet Explorer)
 • Các ô màu sẫm sẽ hiển thị thông tin của chứng thư số
 • Nhập thông tin vào 2 ô màu trắng: "Ngày hiệu lực đăng ký" và "Ngày hết hiệu lực đăng ký"
 • Chú ý: Ngày hiệu lực là chữ ký số được chấp nhận trên hệ thống, ngày bắt đầu hiệu lực có thể bắt đầu từ ngày hiện tại, ngày hết hiệu lực thì có thể cho ngày hết hiệu lực của chữ ký số hoặc tùy vào yêu cầu của doanh nghiệp.
 • Chọn "Đăng ký thông tin". Hệ thống sẽ thông báo việc đăng ký thành công.
 • Bước 4.2 Cập nhật chứng thư số mới lên hệ thống VNACCS
 • Đăng nhập vào hệ thống VNACCS: Truy cập vào website http://www.customs.gov.vn và bấm vào mục Đăng ký người sử dụng hệ thống VNACSS cho doanh nghiệp như hình dưới.
 • Trên giao diện bạn bấm Đăng ký/cập nhật tài khoản quản trị
 • Giao diện hiện ra, trên trường Thông tin tài khoản (1) bạn nhập thông tin của doanh nghiệp, tiếp đến bạn chọn thông tin CKS của doanh nghiệp (2), sau đó bấm Cập nhật thông tin chữ ký số của tài khoản quản trị (3)
 • Tiếp theo bạn bấm Xác nhận danh sách người dùng như hình dưới
 • Cửa sổ yêu cầu nhập mã PIN hiện ra, bạn nhập mật khẩu của USB Bkav CA Token mà bạn đang sử dụng vào trường User PIN, sau đó bấm Login
 • Nhập mã pin xong hệ thống thông báo Cập nhật thành công tài khoản [0101360697 – 001] (1) bạn bấm X (2) để hoàn thành việc cập nhật tài khoản quản trị. 
 • Bước tiếp theo bạn bấm Đăng nhập.
 • Giao diện hiện ra bạn chọn thông tin chữ ký số (1), nhập MST và mật khẩu (2) và bấm Đăng nhập (3) như hình dưới
 • Đăng nhập thành công giao diện sẽ hiện ra như sau:
 • Cập nhật thông tin hạn sử dụng mới của CKS lên hệ thống VNACCS: Trên giao diện bạn chọn II. Sửa thông tin đăng ký/ 1.OE2102 Sửa thông tin chung và người sử dụng như hình dưới
 • Trên giao diện Sửa thông tin chung và người sử dụng bạn chọn sang tab Thông tin người khai Hải quan như hình dưới:
 • Bạn tick chọn vào dòng User code (hình chữ nhật màu đỏ số 1) có số serial cũ tương ứng với số serial trước khi gia hạn, tiếp đến bạn chọn thông tin Chữ ký số (2), sau đó bấm Ghi để hoàn thành (3).
 • Lưu ý: Đối với khách hàng sử dụng 1 Chữ ký số để kê khai Hải quan chỉ hiển thị 1 dòng User code.
 • Đăng ký thông tin tài khoản với hải quan: Sau khi cập nhật xong chứng thư số mới để đăng ký với cơ quan hải quan vào menu  IV.Tra cứu/1.OE4001. Tra cứu thông tin đăng ký
 • Trên giao diện bạn tích vào các ô vuông lên các trường (1) và bấm Tìm kiếm (2)
 • Giao diện TRA CỨU THÔNG TIN ĐĂNG KÝ hiện ra. Trên trường Trạng thái bạn tìm đến dòng Đang nhập liệu (1) và bấm Gửi
 • Bạn bấm Gửi xong sẽ hiện lên cửa sổ Tra cứu thông tin đăng ký
 • (1) Bạn chọn thông tin chữ ký số
 • (2) Người gửi: Bạn nhập tên người gửi
 • Bạn nhập email của người gửi
 • Gửi tới hải quan nơi đăng ký: Bạn nhập Mã Cục HQ nơi doanh nghiệp thông quan hàng hóa.
 • (3) Bạn bấm Ký chữ ký số
 • (4) Bạn bấm Gửi
 • Trên giao diện hiện lên thông báo Đã gửi bản khai cho Hải quan là bạn đã hoàn thành quá trình cập nhật hạn sử dụng mới, bạn có thể đợi sau 24 giờ và kê khai như bình thường
 
 
<Về đầu trang>