Hướng dẫn cài đặt trình duyệt Internet Explorer 7    13:56 | 06/10/2015

Để cài đặt trình duyệt Internet Explorer 7, bạn hãy tải file cài đặt tại đây.

Sau khi tải về máy, bạn click vào thư mục cài đặt để bắt đầu quá trình cài đặt Internet Explorer 7.

http://noptokhai.vn/Content/Images/File/IE/0.jpg 

Màn hình cài đặt hiện ra

http://noptokhai.vn/Content/Images/File/IE/1.jpg 

Bạn bấm “Next” để tiếp tục

http://noptokhai.vn/Content/Images/File/IE/2.jpg 

Màn hình Điều khoản sử dụng dịch vụ Internet Explorer hiện ra, bạn chọn “I Accept

http://noptokhai.vn/Content/Images/File/IE/3.jpg 

Để tiếp tục cài đặt, bạn bấm “Next

http://noptokhai.vn/Content/Images/File/IE/4.jpg 

Máy tính của bạn sẽ tự động cài đặt Internet Explorer 7, bạn hãy chờ trong lúc cài đặt

http://noptokhai.vn/Content/Images/File/IE/5.jpg 

Để hoàn tất quá trình cài đặt, bạn bấm “Restart Now (Recommended)” . Máy tính của bạn sẽ tự động khởi động lại

http://noptokhai.vn/Content/Images/File/IE/anh.jpg 

Như vậy quá trình cài đặt đã hoàn tất, bạn có thể truy cập vào biểu tượng Internet Explorer trên màn hình để kê khai, nộp tờ khai thuế qua mạng.

http://noptokhai.vn/Content/Images/File/Chrome/anh%202.jpg