Hướng dẫn cài đặt Chữ ký số    09:15 | 16/11/2018
Bạn cài CKS theo hướng dẫn dưới đây:
Bước 1: Bạn thực hiện tải phần mềm Chữ ký số BkavCA tại đây 
Bước 2: Bạn mở phần mềm BkavCAToken_Manager.exe (3)