Hóa đơn điện tử    09:05 | 20/06/2022
Bkav eHoadon là dịch vụ hóa đơn điện tử được xây dựng và phát triển bởi Tập đoàn công nghệ Bkav.

Bkav eHoadon giúp doanh nghiệp sử dụng và quản lý hoá đơn một cách hiệu quả và tiết kiệm, đồng thời giảm thiểu các thủ tục hành chính cũng như bảo vệ doanh nghiệp trước tình trạng bị làm giả hoá đơn.

Bkav eHoadon giúp Doanh nghiệp:
  • Dễ dàng khởi tạo mẫu, quyết định áp dụng, thông báo phát hành hóa đơn.
  • Tạo lập hóa đơn điện tử và phát hành trực tuyến, không cần cài đặt, đơn giản, dễ sử dụng.
  • Tra cứu hóa đơn thuận tiện, mọi lúc, mọi nơi.
Khách hàng/Đối tác của Doanh nghiệp sử dụng Bkav eHoadon sẽ nhận được Hóa đơn điện tử miễn phí qua SMS, Email. Hóa đơn cũng có thể được xem, tải xuống tại website http://tracuu.ehoadon.vn/ khi có nhu cầu tra cứu hóa đơn, quyết toán thuế hoặc khi cần thiết.

Thông tin thêm về Hóa đơn điện tử, các câu hỏi thường gặp, xin xem tại đây.

Doanh nghiệp, tổ chức có thể đăng ký sử dụng dịch vụ Hoá đơn điện tử Bkav eHoadon tại http://ehoadon.vn/dat-mua hoặc liên hệ 1900 54 54 14 để được tư vấn.

Mẫu Hóa đơn điện tử được tạo bởi Bkav eHoadon:
Ghi chú: Hóa đơn điện tử được pháp luật công nhận, có giá trị về mặt pháp lý như hóa đơn giấy. Hóa đơn điện tử được Bộ Tài Chính và Tổng cục thuế chấp nhận. Các văn bản pháp luật liên quan tới Hóa đơn điện tử:
  • Nghị định số 51/2010/NĐ-CP ngày 14/05/2010 của Chính phủ quy định về hóa đơn bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ.
  • Nghị định số 04/2014/NĐ-CP ngày 17/01/2014 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 51/2010/NĐ-CP ngày 14 tháng 5 năm 2010 của Chính phủ quy định về hóa đơn bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ.
  • Thông tư 39/2014/TT-BTC ngày 31/03/2015 của Bộ tài Chính hướng dẫn thi hành Nghị định số 51/2010/NĐ-CP ngày 14 tháng 5 năm 2010 và Nghị định số 04/2014/NĐ-CP ngày 17 tháng 1 năm 2014 của Chính phủ quy định về hóa đơn bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ.
  • Thông tư số 32/2011/TT-BTC ngày 14/03/2011 của Bộ tài Chính hướng dẫn về khởi tạo, phát hành và sử dụng hóa đơn điện tử bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ.