Bảng giá    10:35 | 15/07/2021

Gói gia hạn dịch vụ Chữ ký số dành cho doanh nghiệp
 

Tên dịch vụ Gói dịch vụ Chữ ký số 
01 năm 02 năm 03 năm
Dịch vụ chứng thực Chữ ký số công cộng BkavCA
  •  Kê khai thuế qua mạng, Nộp thuế điện tử, Khai hải quan điện tử, BHXH điện tử
  • Ký Hóa đơn điện tử, Email, Văn bản
  • Ngân hàng, Chứng khoán điện tử
1,159,091 VNĐ 1,994,545 VNĐ 2,644,545 VNĐ
 Tổng tiền (Đã bao gồm 10% VAT) 1,275,000 VNĐ 2,194,000 VNĐ 2,909,000 VNĐ

 

  Đặt mua