Đăng nhập hệ thống Nhantokhai.gdt.gov.vn báo lỗi Mật khẩu đã hết hạn sử dụng. Hãy đổi lại mật khẩu.    19:17 | 10/02/2015
Để xử lý lỗi này, bạn thực hiện lần lượt theo các bước dưới đây:
Bước 1: Trên giao diện website Nhantokhai.gdt.gov.vn, bạn bấm chọn chức năng Lấy lại mật khẩu
Bước 2: Sau khi lấy lại mật khẩu thành công, bạn đăng nhập hệ thống Nhantokhai.gdt.gov.vn với mật khẩu mới vừa tạo.
Sau khi đã thực hiện các bước hướng dẫn ở trên nếu không được, bạn xem hướng dẫn chi tiết tại đây