Bkav tham gia Hội nghị tuyên dương đơn vị nộp thuế tốt và triển khai eHoadon    10:00 | 21/10/2019

Theo kế hoạch tuyên dương các doanh nghiệp, cá nhân thực hiện tốt nghĩa vụ nộp thuế năm 2018 của Tổng cục Thuế và Cục Thuế Hồ Chí Minh, trong các ngày 26/9 và 3/10 các Chi cục Thuế Quận 3 và Quận 9 tổ chức Hội nghị tuyên dương. Theo đó, 300 doanh nghiệp thuộc địa bàn 2 Quận nhận bằng khen đơn vị thực hiện tốt nghĩa vụ nộp thuế năm 2018. Sự kiện có sự tham dự của lãnh đạo Cục Thuế Hồ Chí Minh, UBND Quận 3 và Quận 9, lãnh đạo các Chi cục Thuế và hàng nghìn doanh nghiệp.

Ông Nguyễn Nam Bình – Phó cục trưởng Cục Thuế Hồ Chí Minh phát biểu

Bà Doãn Thu Thủy – Chi Cục phó Chi cục Thuế Quận 3 phát biểu

Lãnh đạo Chi cục Thuế Quận 9 phát biểu

Ngoài việc tuyên dương các doanh nghiệp thực hiện tốt nghĩa vụ đóng thuế trong năm 2018, Hội nghị được tổ chức với mục đích vận động các doanh nghiệp tại 2 Quận thuộc địa bàn TP. Hồ Chí Minh sớm thực hiện chuyển đổi từ Hóa đơn giấy sang Hóa đơn điện tử.

Bkav tham dự với tư cách nhà cung cấp giải pháp hóa đơn điện tử, đồng hành cùng Cục Thuế TP HCM tuyên truyền, giới thiệu về Bkav eHoadon đến các doanh nghiệp.

Ông Tạ Thanh Phong, Phó giám đốc kinh doanh eHoadon của Bkav chia sẻ: "Cục Thuế Hồ Chí Minh đánh giá giải pháp Hóa đơn điện tử Bkav eHoadon đáp ứng đầy đủ các nghiệp vụ, tiêu chí của ngành Thuế. Được Cục Thuế Hồ Chí Minh tin tưởng, lựa chọn là nhà cung cấp Hóa đơn điện tử triển khai cho các doanh nghiệp trên địa bàn, Bkav luôn đồng hành, hỗ trợ, tư vấn cho các doanh nghiệp Thành phố trong công tác chuyển đổi từ Hóa đơn giấy sang Hóa đơn điện tử".

Bkav giới thiệu giải pháp Bkav eHoadon, những tính năng ưu việt của Hóa đơn điện tử cũng như những lợi ích của việc triển khai Hóa đơn điện tử.

Sau Hội nghị tuyên dương, các lãnh đạo Chi cục thuế, đại diện Cục Thuế và Tập đoàn công nghệ Bkav tham gia đối thoại giải đáp các vấn đề liên quan đến việc triển khai Hoá đơn điện tử cũng như chính sách hỗ trợ eHoadon của Bkav cho doanh nghiệp trên địa bàn Thành phố.

Bkav