Bảo hiểm xã hội điện tử    09:38 | 11/03/2017

Bảo hiểm xã hội (BHXH) điện tử là việc Doanh nghiệp, cá nhân, tổ chức kê khai và nộp hồ sơ bảo hiểm qua mạng. Hồ sơ bảo hiểm điện tử được Cơ quan bảo hiểm chấp nhận và tương đương như hồ sơ giấy người tham gia nộp trực tiếp tại cơ quan Bảo hiểm.

Kê khai các hồ sơ BHXH qua mạng giúp tiết kiệm chi phí đi lại, giảm thời gian chờ đợi giải quyết các thủ tục, được hỗ trợ và cập nhật các thay đổi về văn bản, chính sách của cơ quan bảo hiểm.
 

Ảnh minh họa

Người tham gia BHXH điện tử cần có chữ ký số. Chữ ký số có thể hiểu như con dấu điện tử của người kê khai BHXH điện tử. BHXH Việt Nam công nhận tính pháp lý của hình thức giao dịch điện tử sử dụng chữ ký số giữa người nộp BHXH và cơ quan BHXH. 

Các bước thực hiện kê khai BHXH điện tử:

  • ớc 1: Đăng ký chữ ký số: Đăng ký sử dụng chữ ký số với nhà cung cấp dịch vụ chứng thực chữ ký số công cộng (bạn có thể xem hướng dẫn tại đây)
  • Bước 2: Thực hiện kê khai các hồ sơ BHXH điện tử bạn có thể xem tại http://nopbaohiem.vn