Bảng giá    11:57 | 02/11/2020

Chữ ký số dành cho doanh nghiệp

 (Áp dụng từ ngày 01/05/2018 cho Khách hàng đăng ký mới) 

Tên dịch vụ Giá thuê bao chữ ký số
01 năm 02 năm 03 năm
 Chữ ký số
  • Kê khai thuế qua mạng, Nộp thuế điện tử, Khai hải quan điện tử, BHXH điện tử
  • Ký Hóa đơn điện tử, Email, Văn bản
  • Ngân hàng, Chứng khoán điện tử…
1,159,091 VNĐ 1,994,545 VNĐ 2,826,364 VNĐ
 Thiết bị Bkav CA Token 500,000 VNĐ 500,000 VNĐ Đã bao gồm trong
gói cước
 Tổng tiền (Đã bao gồm 10% VAT) 1,825,000 VNĐ 2,744,000 VNĐ 3,109,000 VNĐ

Đặt mua

 
 Chữ ký số dành cho cá nhân

Tên dịch vụ Giá thuê bao chữ ký số
01 năm 02 năm 03 năm
 Chữ ký số
  • Ký email, văn bản, tài liệu
  • Ngân hàng, chứng khoán điện tử…
499,000 VNĐ 899,000 VNĐ 1,198,000 VNĐ
 Thiết bị Bkav CA Token 500,000 VNĐ 500,000 VNĐ 500,000 VNĐ
 Giá trước thuế 999,000 VNĐ 1,399,000 VNĐ 1,698,000 VNĐ
 VAT (10%) 99,900 VNĐ 139,900 VNĐ 169,800 VNĐ
 Tổng thanh toán 1,098,900 VNĐ 1,538,900 VNĐ 1,867,800 VNĐ

 Đặt mua   

Chữ ký số dành cho cá nhân thuộc doanh nghiệp, tổ chức

Tên dịch vụ Giá thuê bao chữ ký số
 
01 năm
02 năm 03 năm
 Chữ ký số
  • Ký phân cấp lên tờ khai thuế, khai hải quan, các văn bản điện tử...
599,000 VNĐ 999,000 VNĐ 1,298,000 VNĐ
 Thiết bị Bkav CA Token 500,000 VNĐ 500,000 VNĐ 500,000 VNĐ
 Giá trước thuế 1,099,000 VNĐ 1,499,000 VNĐ 1,798,000 VNĐ
 VAT (10%) 109,900 VNĐ 149,900 VNĐ 179,800 VNĐ
 Tổng tiền 1,208,900 VNĐ 1,648,900 VNĐ 1,977,800 VNĐ

  Đặt mua 

Bảng giá gia hạn và cấp lại Chữ ký số