Bấm “Xem thông tin doanh nghiệp” hiển thị không chính xác các thông tin CKS.    14:04 | 17/03/2015
Để khắc phục lỗi này, bạn thực hiện như sau:
Bước 1: Cắm đúng CKS của doanh nghiệp vào máy tính
Bước 2: Chọn CKS có thời hạn mới nhất