Bấm “Xem thông tin” khi đăng ký DN sử dụng CKS trên site http://www.customs.gov.vn/ báo lỗi “Hãy nhập lại dãy số trên”.    13:59 | 07/02/2015
Nguyên nhân dẫn đến lỗi trên là do bạn nhập sai mã xác nhận, bạn nhập đúng mã xác nhận (lưu ý: hệ thống không phân biệt giữa chữ in hoa và chữ thường)