Tổng cục Thuế thông báo kế hoạch tạm dừng hệ thống Kê khai thuế qua mạng và Nộp thuế điện tử phục vụ nâng cấp hệ thống

Nhằm phục vụ nâng cấp hệ thống, Tổng cục Thuế sẽ tạm dừng hệ thống Kê khai thuế qua mạng và Nộp thuế điện tử từ 9h00 đến 11h00 thứ bảy ngày 28/05/2016 và từ 21h00 đến 23h00 thứ bảy ngày 28/05/2016.

Những thay đổi quan trọng về chính sách thuế và quản lý thuế từ ngày 01/07/2016

Từ ngày 01/07/2016, Luật sửa đổi bổ sung các Luật thuế bắt đầu có hiệu lực. Theo đó, Luật này sửa đổi, bổ sung các chính sách liên quan đến Thuế Giá trị gia tăng, Thuế Tiêu thụ đặc biệt và Luật quản lý thuế. Đối với việc sửa đổi ..

Bản tin thuế, bảo hiểm xã hội điện tử tháng 05/2016

Bkav xin thông báo, kỳ lập bộ tháng 05/2016 sẽ hết hạn vào thứ Sáu ngày 20/05/2016 đối với tờ khai tháng 04/2016. Bkav xin trân trọng thông báo để Quý khách hàng được biết và thực hiện kê khai, nộp tờ khai đúng hạn.

Luật Thuế xuất khẩu, nhập khẩu sửa đổi: Bổ sung nhiều trường hợp miễn thuế

Luật Thuế xuất khẩu, nhập khẩu (sửa đổi) đã được Quốc hội thông qua và có hiệu lực thi hành từ ngày 01/09/2016. Trong đó, bổ sung nhiều trường hợp được miễn thuế, chuyển từ đối tượng được hoàn thuế sang miễn thuế.

Cục thuế Hà Nội công khai đường dây nóng

Cục Thuế TP. Hà Nội vừa tiếp tục công khai "Danh sách số điện thoại hỗ trợ + Danh sách số điện thoại và địa chỉ email đường dây nóng tiếp nhận phản ánh của người nộp thuế của Văn phòng cục và 30 đơn vị chi cục trên địa ..

Các tin khác
Trang đầu|Xem tiếp »