Đẩy mạnh KTQM theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ

Thực hiện chủ trương cải cách thủ tục hành chính và hiện đại hoá công tác quản lý thuế

Bản tin thuế tháng 08/2014

Kỳ lập bộ tháng 08/2014 sẽ hết hạn vào ngày 20/08/2014 đối với tờ khai tháng 07/2014. Bkav xin trân trọng thông báo để Quý khách hàng được biết và thực hiện kê khai, nộp tờ khai đúng hạn.

Bản tin thuế tháng 07/2014

Kỳ lập bộ tháng 07/2014 sẽ hết hạn vào ngày 21/07/2014 đối với tờ khai tháng 06/2014 và các tờ khai quý II/2014 sẽ hết hạn vào ngày 30/07/2014. Bkav xin trân trọng thông báo để Quý khách hàng được biết và thực hiện kê khai, nộp tờ khai đúng ..

Bản tin thuế tháng 06/2014

Ngày 31/03/2014, Bộ Tài chính ban hành Thông tư số 39/2014/TT-BTC hướng dẫn thi hành Nghị định 51/2010/NĐ-CP ngày 14/05/2014 và Nghị định số 04/2014/NĐ-CP ngày 17/01/2014 của Chính phủ quy định về hoá đơn bán hàng hoá, cung ứng dịch vụ có hiệu lực thi hành từ ngày 01/06/2014, ..

Bản tin thuế tháng 05/2014

Ngày 31/03/2014 Bộ Tài Chính đã ban hành thông tư số 39/2014/TT-BTC hướng dẫn thi hành Nghị định số 51/2010/NĐ-CP ngày 14 tháng 5 năm 2010 và Nghị định số 04/2014/NĐ-CP ngày 17 tháng 01 năm 2014 của Chính phủ quy định về hoá đơn bán hàng hóa, cung ..

Các tin khác
Trang đầu|Xem tiếp »