Tổng cục Thuế thông báo kế hoạch tạm dừng ứng dụng để bảo trì hệ thống

Tổng cục Thuế thông báo việc tạm dừng hệ thống: Khai thuế qua mạng (iHTKK), Nộp thuế điện tử (NTĐT), Dịch vụ thuế điện tử (eTAX), để phục vụ bảo trì

Bản tin Thuế tháng 05/2018

Hạn nộp hồ sơ khai thuế của kỳ kê khai tháng 04/2018 là thứ Hai ngày 21/05/2018. Bkav xin trân trọng thông báo để Quý khách hàng được biết và thực hiện kê khai, nộp tờ khai đúng hạn.

Bản tin Thuế tháng 04/2018

Bkav xin thông báo, do ngày cuối của kỳ lập bộ Quý I/2018 trùng với kỳ nghỉ lễ Giải phóng miền Nam 30/04 và Quốc tế Lao động 01/05 nên theo Quy định tại khoản 4 điều 8 thông tư số 156/2013/TT-BTC "Trường hợp ngày cuối cùng của thời hạn ..

Thông báo V/v nâng cấp ứng dụng iHTKK 3.6.2, HTKK 3.8.2, iTaxviewer 1.4.4

Để đáp ứng yêu cầu nghiệp vụ theo quy định tại Thông tư số 133/2016/TT-BTC ngày 26/08/2016 của Bộ Tài chính về việc hướng dẫn chế độ kế toán doanh nghiệp nhỏ và vừa; Công văn số 4943/TCT-KK ngày 23/11/2015 của Bộ Tài chính về việc hướng dẫn một số ..

Bản tin Thuế tháng 02, 03/2018

Bkav xin thông báo, do ngày cuối Quyết toán năm 2017 trùng với ngày nghỉ (ngày thứ Bảy, 31/03/2018) nên theo Quy định tại khoản 4 điều 8 thông tư số 156/2013/TT-BTC "Trường hợp ngày cuối cùng của thời hạn giải quyết thủ tục hành chính trùng với ngày nghỉ ..

Các tin khác
Trang đầu|Xem tiếp »