Thông báo V/v nâng cấp ứng dụng iTaxviewer phiên bản 1.0.1

TCT thông báo nâng cấp ứng dụng đọc TK thuế định dạng XML

Bản tin thuế tháng 09/2014

Thông báo thời hạn nộp tờ khai thuế trong kỳ kê khai tháng 09/2014

Thông báo v/v nâng cấp hệ thống KTQM (iHTKK) phiên bản 3.0.0.

Tổng cục Thuế thông báo nâng cấp các ứng dụng

Đẩy mạnh KTQM theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ

Thực hiện chủ trương cải cách thủ tục hành chính và hiện đại hoá công tác quản lý thuế

Bản tin thuế tháng 08/2014

Kỳ lập bộ tháng 08/2014 sẽ hết hạn vào ngày 20/08/2014 đối với tờ khai tháng 07/2014. Bkav xin trân trọng thông báo để Quý khách hàng được biết và thực hiện kê khai, nộp tờ khai đúng hạn.

Các tin khác
Trang đầu|Xem tiếp »