Đơn giản hơn nữa về thủ tục kê khai, tính thuế

Thực hiện chủ trương của Chính phủ về việc đơn giản thủ tục hành chính thuế, tiến tới rút ngắn thời gian làm thủ tục về thuế ở nước ta từ nay đến năm 2015 xuống ngang bằng các nước trong khu vực Đông Nam Á. Ngày 10/10/2014, Bộ Tài ..

Một số thay đổi về chính sách thuế thu nhập cá nhân

Qua một năm thực hiện Thông tư số 111/2013/TT-BTC ngày 15/8/2013 của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện về chính sách thuế thu nhập cá nhân (TNCN). Đến nay đã phát sinh một số điểm bất cập cần sửa đổi, bổ sung để giúp Người nộp thuế (NNT) thuận ..

Sửa đổi, bổ sung một số nội dung mới về chính sách thuế GTGT

Ngày 10/10/2014, Bộ Tài chính đã ban hành Thông tư số 151/2014/TT-BTC và có hiệu lực thi hành từ ngày 15/11/2014 nhằm hướng dẫn rõ hơn một số điểm còn bất cập trong chính sách thuế giá trị gia tăng (GTGT) tại Thông tư số 219/2013/TT-BTC ngày 31/12/2013; Theo đó, ..

Những sửa đổi, bổ sung quan trọng về thuế TNDN

Ngày 10/10, Bộ Tài chính đã ban hành Thông tư số 151/2014/TT-BTC hướng dẫn thi hành Nghị định số 91/2014/NĐ-CP về sửa đổi, bổ sung một số điều của các nghị định quy định về thuế. Trong Thông tư mới lần này có những sửa đổi, bổ sung rất đáng ..

Hướng dẫn việc giảm thuế TNCN đối với cá nhân làm việc tại Khu kinh tế

Bộ Tài chính vừa ban hành Thông tư số 128/2014/TT-BTC để thay thế Thông tư số 176/2009/TT-BTC về Hướng dẫn việc giảm thuế Thu nhập cá nhân (TNCN) đối với cá nhân làm việc tại Khu kinh tế (KKT). Thông tư này có hiệu lực từ 20/10/2014.

Các tin khác
Trang đầu|Xem tiếp »