Thông báo V/v nâng cấp ứng dụng iHTKK 3.6.0, HTKK 3.8.0, iTaxviewer 1.4.2

Nâng cấp ứng dụng Hỗ trợ kê khai (HTKK) phiên bản 3.8.0, ứng dụng Khai thuế qua mạng (iHTKK) phiên bản 3.6.0, ứng dụng Hỗ trợ đọc, xác minh tờ khai, thông báo thuế định dạng XML (iTaxViewer) phiên bản 1.4.2 đáp ứng yêu cầu sửa đổi, bổ sung mục ..

Bản tin Thuế tháng 11/2017

Bkav xin thông báo, kỳ lập bộ tháng 11/2017 sẽ hết hạn vào thứ Hai ngày 20/11/2017 đối với tờ khai tháng 10/2017. Bkav xin trân trọng thông báo để Quý khách hàng được biết và thực hiện kê khai, nộp tờ khai đúng hạn. Bkav lưu ý Quý khách ..

Thông báo kế hoạch tạm dừng Hệ thống Khai thuế qua mạng, Nộp thuế điện tử

Tổng cục Thuế sẽ tạm dừng hệ thống Khai thuế qua mạng, Nộp thuế điện tử từ 18h00 ngày 10/11/2017 (Thứ sáu) đến 17h00 ngày 12/11/2017 (Chủ nhật), để phục vụ việc nâng cấp đáp ứng các nội dung: Chuyển đổi chữ ký số chuẩn hàm băm an toàn SHA-256; ..

Bản tin Thuế tháng 10/2017

Bkav xin thông báo, kỳ lập bộ tháng 10/2017 sẽ hết hạn vào thứ Sáu ngày 20/10/2017 đối với tờ khai tháng 09/2017, các tờ khai Quý III/2017 sẽ hết hạn vào thứ Hai ngày 30/10/2017. Bkav xin trân trọng thông báo để Quý khách hàng được biết và thực ..

Thông báo V/v Nâng cấp ứng dụng iHTKK 3.5.0, iTaxViewer 1.4.0

V/v Nâng cấp ứng dụng iHTKK 3.5.0, iTaxViewer 1.4.0 đáp ứng Thông tư số 110/2015/TT-BTC ngày 28/07/2015 của Bộ Tài chính hướng dẫn giao dịch điện tử trong lĩnh vực thuế

Các tin khác
Trang đầu|Xem tiếp »