Bản tin thuế, bảo hiểm xã hội điện tử tháng 10/2016

Bkav xin thông báo, do ngày cuối của kỳ lập bộ Quý III/2016 trùng với ngày nghỉ (ngày Chủ nhật) nên theo Quy định tại khoản 4 điều 8 thông tư số 156/2013/TT-BTC "Trường hợp ngày cuối cùng của thời hạn giải quyết thủ tục hành chính trùng với ngày ..

Tổng cục Thuế thông báo V/v nâng cấp ứng dụng HTKK 3.4.0, iHTKK 3.3.0, iTaxviewer 1.2.0

V/v: Nâng cấp ứng dụng hỗ trợ kê khai thuế (HTKK) phiên bản 3.4.0, ứng dụng Khai thuế qua mạng (iHTKK) phiên bản 3.3.0, ứng dụng Hỗ trợ đọc, xác minh tờ khai, thông báo thuế định dạng XML (iTaxViewer) phiên bản 1.2.0 đáp ứng yêu cầu nghiệp vụ

Tổng cục Thuế thông báo kế hoạch tạm dừng Hệ thống Khai thuế qua mạng để phục vụ nâng cấp ứng dụng đáp ứng yêu cầu nghiệp vụ

Kế hoạch tạm dừng Hệ thống Khai thuế qua mạng để phục vụ nâng cấp ứng dụng đáp ứng yêu cầu nghiệp vụ

Bản tin thuế, bảo hiểm xã hội điện tử tháng 09/2016

Bkav xin thông báo, kỳ lập bộ tháng 09/2016 sẽ hết hạn vào thứ Ba ngày 20/09/2016 đối với tờ khai tháng 08/2016. Bkav xin trân trọng thông báo để Quý khách hàng được biết và thực hiện kê khai, nộp tờ khai đúng hạn.

Tổng cục Thuế thông báo về kế hoạch tạm dừng hệ thống Kê khai thuế qua mạng và Nộp thuế điện tử

Kế hoạch tạm dừng Hệ thống Khai thuế qua mạng, Nộp thuế điện tử để phục vụ kiểm tra ứng dụng tại Trung tâm dữ liệu dự phòng

Các tin khác
Trang đầu|Xem tiếp »