Tổng cục Thuế thông báo V/v nâng cấp ứng dụng iHTKK 3.1.4, HTKK 3.3.2, QTTNCN 3.2.2, iTaxViewer 1.0.9

Về việc Nâng cấp ứng dụng Hỗ trợ kê khai (HTKK) phiên bản 3.3.2, ứng dụng Khai thuế qua mạng (iHTKK) phiên bản 3.1.4, phần mềm Hỗ trợ quyết toán thuế TNCN (QTTNCN) phiên bản 3.2.2 đáp ứng yêu cầu nghiệp vụ theo Thông tư số 192/2014/TT-BTC ngày 12/12/2014 quy ..

Bản tin thuế tháng 7/2015

Kỳ lập bộ tháng 7/2015 sẽ hết hạn vào ngày 20/07/2015 đối với tờ khai tháng 6/2015 và các tờ khai quý II/2015 sẽ hết hạn vào ngày 30/07/2015. Bkav xin trân trọng thông báo để Quý khách hàng được biết và thực hiện kê khai, nộp tờ khai đúng ..

Tổng cục Thuế nâng cấp ứng dụng Khai thuế qua mạng, ứng dụng Nộp thuế điện tử

Tổng cục Thuế đã hoàn thành nâng cấp ứng dụng iHTKK phiên bản 3.1.3, ứng dụng NTĐT phiên bản 3.1.3 đáp ứng yêu cầu nghiệp vụ và nâng cấp đáp ứng một số yêu cầu khác

Tổng cục Thuế tạm dừng hệ thống Kê khai thuế qua mạng và Nộp thuế điện tử

Nhằm hỗ trợ tốt hơn cho Người nộp thuế trong quá trình Khai thuế qua mạng và Nộp thuế điện tử, Tổng cục Thuế sẽ tạm dừng hệ thống Kê khai thuế qua mạng và Nộp thuế điện tử từ 8h00 ngày 04/07/2015 đến 17h00 ngày 05/07/2015.

Bản tin thuế tháng 6/2015

Do ngày cuối của kỳ khai tháng 6/2015 trùng vào ngày nghỉ nên theo Quy định tại khoản 4 điều 8 thông tư số 156/2013/TT-BTC “Trường hợp ngày cuối cùng của thời hạn giải quyết thủ tục hành chính trùng với ngày nghỉ theo quy định thì ngày cuối cùng ..

Các tin khác
Trang đầu|Xem tiếp »