Mở rộng kết nối điện tử giữa Hải quan và cơ quan liên quan

Theo đó, Văn phòng Chính phủ đề nghị Bộ Tài chính phân công lãnh đạo trực tiếp chịu trách nhiệm triển khai ứng dụng và phát triển CNTT. Ban hành kế hoạch hành động cụ thể về xây dựng Chính phủ điện tử của Bộ Tài chính trước ngày 01/01/2016. ..

Đẩy mạnh công tác phổ biến, hướng dẫn về chính sách thuế năm 2016 đối với hộ kinh doanh

Đây là một trong những yêu cầu, nhiệm vụ quan trọng mà Tổng cục Thuế đề ra trong hai tháng cuối năm 2015 nhằm đảm bảo hoàn thành việc lập Bộ Thuế khoán năm 2016 đối với hộ kinh doanh (HKD) nộp thuế theo phương pháp khoán theo hướng dẫn ..

Bản tin thuế tháng 11/2015

Kỳ lập bộ tháng 11/2015 sẽ hết hạn vào ngày 20/11/2015 đối với tờ khai tháng 10/2015. Bkav xin trân trọng thông báo để Quý khách hàng được biết và thực hiện kê khai, nộp tờ khai đúng hạn.

Tổng cục Thuế thông báo kế hoạch tạm dừng hệ thống Kê khai thuế qua mạng và Nộp thuế điện tử

Tổng cục Thuế sẽ tạm dừng hệ thống Kê khai thuế qua mạng và Nộp thuế điện tử từ 9h00’ đến 11h00’ ngày 14/11/2015 và từ 9h00’ đến 11h00’ ngày 15/11/2015.

BHXH Quận Hoàn Kiếm triển khai công tác tiếp nhận hồ sơ qua dịch vụ bưu chính

Thực hiện sự chỉ đạo của Bảo hiểm xã hội thành phố Hà Nội về việc triển khai giao dịch hồ sơ điện tử và thực hiện một số thủ tục hành chính (TTHC) giữa cơ quan BHXH với các đơn vị sử dụng lao động; triển khai công tác ..

Các tin khác
Trang đầu|Xem tiếp »