Bản tin Thuế tháng 02/2018

Bkav xin thông báo, do ngày cuối của kỳ lập bộ Tháng 02/2018 trùng với ngày nghỉ (20/02/2018, tức mùng 5 Tết) nên theo Quy định tại khoản 4 điều 8 thông tư số 156/2013/TT-BTC "Trường hợp ngày cuối cùng của thời hạn giải quyết thủ tục hành chính trùng ..

Thông báo V/v nâng cấp ứng dụng iHTKK 3.6.1, HTKK 3.8.1, iTaxviewer 1.4.3

Nâng cấp ứng dụng Hỗ trợ kê khai (HTKK) phiên bản 3.8.1; ứng dụng Khai thuế qua mạng (iHTKK) phiên bản 3.6.1; ứng dụng Thuế điện tử (eTax) phiên bản 1.4.1; Hỗ trợ đọc, xác minh tờ khai, thông báo thuế định dạng XML (iTaxViewer) phiên bản 1.4.3 đáp ứng ..

Thông báo về việc cấp Giấy chứng nhận chứng thư số điện tử

Thông báo về việc cấp Giấy chứng nhận chứng thư số điện tử

Bản tin Thuế tháng 01/2018

Bkav xin thông báo, do ngày cuối của kỳ lập bộ Tháng 01/2018 trùng với ngày nghỉ (ngày thứ Bảy) nên theo Quy định tại khoản 4 điều 8 thông tư số 156/2013/TT-BTC "Trường hợp ngày cuối cùng của thời hạn giải quyết thủ tục hành chính trùng với ngày ..

Các tin khác
Trang đầu|Xem tiếp »