Bản tin thuế tháng 04/2014

Ngày 26/03/2014, Tổng cục Thuế nâng cấp ứng dụng khai thuế qua mạng (iHTKK) phiên bản 2.3.2 hỗ trợ Người nộp thuế kê khai các tờ khai thủy điện, dầu khí theo Thông tư số 156/2013/TT-BTC

Bản tin thuế tháng 03/2014

Bkav đã nâng cấp xong hệ thống tờ khai theo các biểu mẫu quy định tại Thông tư số 156/2013/TT-BTC và các tờ khai quyết toán thuế năm 2013 theo định dạng XML. Doanh nghiệp sử dụng dịch vụ TVAN của Bkav đã có thể thực hiện kê ..

Bản tin thuế tháng 01/2014

Ngày 06 tháng 11 năm 2013 Bộ Tài Chính ban hành Thông tư 156/2013/TT-BTC hướng dẫn thi hành một số điều của luật quản lý thuế; luật sửa đổi bổ sung luật quản lý thuế và nghị định 83/2013/NĐ-CP ngày 22/07/2013. Theo đó, các tổ chức, cá nhân khi thực ..

Bản tin thuế tháng 12/2013

Ngày 06 tháng 11 năm 2013 Bộ Tài Chính ban hành Thông tư 156/2013/TT-BTC hướng dẫn thi hành một số điều của luật quản lý thuế; luật sửa đổi bổ sung luật quản lý thuế và nghị định 83/2013/NĐ-CP ngày 22/07/2013. Theo đó, từ 01/01/2014, các tổ chức, cá nhân ..

Bản tin thuế tháng 11/2013

Ngày 16/10/2013, Chính Phủ ban hành nghị định số 129/2013/NĐ-CP quy định về xử phạt vi phạm hành chính về thuế và cưỡng chế thi hành quyết định hành chính thuế. Theo đó: Các hình thức xử phạt vi phạm hành chính về thuế được chia làm hai hình thức

Các tin khác
Trang đầu|Xem tiếp »