Vận hành chính thức hệ thống dịch vụ công trực tuyến lĩnh vực hải quan từ tháng 2/2017    10:57 | 11/01/2017
Hệ thống dịch vụ công trực tuyến lĩnh vực hải quan tại địa chỉ http://pus.customs.gov.vn được Tổng cục Hải quan triển khai vận hành thí điểm từ ngày 01/01/2017 đến 25/01/2017 và sẽ đi vào hoạt động chính thức từ ngày 05/02/2017.
 
Hệ thống dịch vụ công trực tuyến được Tổng cục Hải quan đưa vào vận hành thí điểm từ ngày 01/01/2017 đến ngày 25/01/2017.

Kế hoạch triển khai hệ thống dịch vụ công trực tuyến lĩnh vực hải quan vừa được Tổng cục Hải quan thông báo.

Việc triển khai hệ thống dịch vụ công trực tuyến của Tổng cục Hải quan từ ngày 01/01/2017 tại địa chỉ http://pus.customs.gov.vn là nhằm thực hiện Nghị quyết 36a ngày 14/10/2015 của Chính phủ về Chính phủ điện tử và Kế hoạch triển khai dịch vụ công trực tuyến của Bộ Tài chính.

Theo Tổng cục Hải quan, hệ thống dịch vụ công trực tuyến vừa được triển khai gồm 41 thủ tục hành chính thuộc lĩnh vực hải quan, cho phép đối tượng thực hiện thủ tục là các doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân nộp hồ sơ điện tử và nhận kết quả xử lý từ tất cả các đơn vị hải quan trên toàn quốc.

Các dịch vụ công trực tuyến lĩnh vực hải quan hiện đang được Tổng cục hải quan triển khai thử nghiệm trên hệ thống dịch vụ công trực tuyến tại địa chỉ http://pus.customs.gov.vn gồm có: Danh mục hàng hóa nhập khẩu để sản xuất các sản phẩm CNTT trọng điểm; Đề nghị tạm dừng làm thủ tục hải quan với hàng hóa có yêu cầu bảo vệ quyền sở hữu trí tuệ; Ô tô xuất cảnh (tái xuất); Ô tô nhập cảnh (tạm nhập); Thủ tục công nhận doanh nghiệp ưu tiên; Đăng ký, xác nhận đại lý giám sát hải quan; Đề nghị kiểm tra, giám sát hàng hóa có yêu cầu bảo hộ quyền sở hữu trí tuệ…

Đối với mỗi thủ tục được cung cấp dịch vụ công trực tuyến, Tổng cục Hải quan đều đăng tải hướng dẫn, trình tự thực hiện theo quy định hiện hành. 

Về tài khoản sử dụng hệ thống dịch vụ công trực tuyến, theo hướng dẫn của Tổng cục Hải quan, các đối tượng đã đăng ký khai hải quan điện tử trên hệ thống VNACCS/VCIS (hệ thống thông quan điện tử - PV) thì có thể sử dụng tài khoản VNACCS/VCIS để đăng nhập vào hệ thống.

Các tổ chức, cá nhân không có tài khoản trên hệ thống VNACCS/VCIS, có thể đăng ký tài khoản sử dụng trên hệ thống dịch vụ công trực tuyến.

Theo kế hoạch của Tổng cục Hải quan, sau thời gian vận hành thí điểm kéo dài từ ngày 01/01/2017 đến ngày 25/01/2017, hệ thống dịch vụ trực tuyến lĩnh vực hải quan sẽ được vận hành chính thức từ ngày 05/02/2017.

Tổng cục Hải quan cũng lưu ý trong giai đoạn chạy thử, các đơn vị thực hiện song song việc tiếp nhận hồ sơ điện tử và hồ sơ giấy để xử lý thủ tục hành chính. Kết quả xử lý thủ tục hành chính căn cứ trên hồ sơ giấy là kết quả chính thức trả cho đối tượng thực hiện thủ tục hành chính. 

Theo kế hoạch hành động triển khai Nghị quyết 36a về Chính phủ điện tử đã được Tổng cục Hải quan ban hành, cơ quan này đặt mục tiêu đến hết năm 2017, 100% dịch vụ công được cung cấp trực tuyến tối thiểu mức độ 3 và 70% dịch vụ công thuộc các lĩnh vực cốt lõi của ngành Hải quan được cung cấp trực tuyến mức độ 4.

 
Nguồn: Ictnews.vn