Tổng cục Thuế tiếp tục gia hạn nộp thuế kỳ kê khai tháng 01/2013    16:55 | 23/10/2013
Tổng cục Thuế xin thông báo V/v gia hạn nộp tờ khai qua mạng như sau:
Trong kỳ lập bộ tháng 01/2013, hệ thống Khai thuế qua mạng bị quá tải do số lượng doanh nghiệp sử dụng hệ thống tập trung vào những ngày cuối cùng của hạn nộp tờ khai thuế. Tổng cục Thuế đã thông báo gia hạn nộp tờ khai cho người nộp thuế để khắc phục tình trạng quá tải.
Đến 23/01/2013, hệ thống gặp sự cố đường truyền Internet nên một số doanh nghiệp chưa gửi được tờ khai qua mạng. Tổng cục Thuế tiếp tục thông báo gia hạn đối với kỳ lập bộ tháng 01/2013. Thời gian gia hạn là 03 ngày làm việc kể từ ngày 25/01/2013 (Ngày 25/01, 28/01, 29/01 năm 2013).
Theo thông báo gia hạn này, người nộp thuế có thể nộp tờ khai thuế của kỳ kê khai tháng 12/2012 và Báo cáo sử dụng hóa đơn Quý 4/2012 đến hết ngày 29/01/2013 và không bị tính phạt nộp chậm tờ khai. 

Tổng cục Thuế xin thông báo để các doanh nghiệp được biết.

Nguồn Tổng cục Thuế